HOTĂRÂRE nr. 358 din 18 martie 2004pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2003 privind alocarea din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor a sumei de 700 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor aferente manifestărilor culturale organizate de Fundaţia Constantin
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 24 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2003 privind alocarea din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor a sumei de 700 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor aferente manifestărilor culturale organizate de Fundaţia Constantin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 24 decembrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă alocarea din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2004, de la titlul lt; lt;Transferuri gt; gt;, a sumei de 700 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor aferente manifestărilor culturale organizate de Fundaţia Constantin."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 358.--------------