ORDIN nr. 69 din 11 martie 2004privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Nr. 341 din 11 martie 2004
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Nr. 69 din 11 martie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 18 martie 2004    Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001, precum şi prevederile art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 791/2001, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, aferent exploatării Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, se stabileşte la nivelul de 247.384 lei/1.000 m 3 transportaţi. (2) Tariful prevăzut la alin. (1) nu conţine T.V.A.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi operatorii licenţiaţi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2004.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Gazelor Naturale,Dan PantiliePreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana Stratulat----------------