LEGE nr. 34 din 11 martie 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 18 martie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 19 august 2003, cu următoarele modificări:1. La punctul 1 al articolului I, alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:(2) Absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut în unul dintre ultimii 4 ani de studii distincții la olimpiadele școlare internaționale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic au dreptul de a se înscrie în învățământul universitar fără susținerea admiterii.2. La punctul 2 al articolului I, alineatul (2) al articolului 158 va avea următorul cuprins:(2) În cazuri excepționale, bine motivate, formațiunile de elevi sau de preșcolari din grupa mare pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim numai cu aprobarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, în baza metodologiei elaborate.3. La punctul 3 al articolului I, articolul 174 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 174Pentru învățământul preșcolar și învățământul obligatoriu se asigură gratuit manuale școlare. Beneficiază de aceeași gratuitate și elevii din învățământul secundar superior, ai căror părinți sau susținători legali au venitul lunar pe membru de familie egal sau mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 11 martie 2004.Nr. 34.-------