HOTĂRÂRE nr. 5 din 10 martie 2004pentru aprobarea modificării structurii şi componenţei Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 10 martie 2004    În temeiul art. 85 alin. (3) din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La propunerea primului-ministru, se aprobă modificarea structurii şi componenţei Guvernului după cum urmează:I. Se înfiinţează următoarele ministere ca urmare a unor măsuri de reorganizare:1. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;3. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.II. Se vor revoca din funcţia de membru al Guvernului următorii miniştri, ca urmare a aplicării prevederilor pct. I:1. Ilie Sârbu - ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului;2. Alexandru Athanasiu - ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului.III. Se vor numi în funcţia de membru al Guvernului următorii:1. Dan Ioan Popescu - ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului;2. Ioan Rus - ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor;3. Ioan Talpeş - ministru de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei;4. Speranţa Maria Ianculescu - ministrul mediului şi gospodăririi apelor;5. Ilie Sârbu - ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;6. Alexandru Athanasiu - ministrul educaţiei şi cercetării;7. Victor Ponta - ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului comunitar.IV. Ministerele şi domeniile de activitate care vor fi coordonate de miniştri de stat se stabilesc de primul-ministru, potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui României, în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) din Constituţia României, republicată.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 martie 2004, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUIVALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 martie 2004.Nr. 5.----------