ORDIN nr. 303 din 17 februarie 2004pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2004



    În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) şi alin. (2) şi ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 816/2002 şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.395/2003 îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului prevăzut în acestea.  +  Articolul 3Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 17 februarie 2004.Nr. 303.  +  AnexăNORMA 17/02/2004