RECTIFICARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004la Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 24 februarie 2004    În Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, se face următoarea rectificare:- la capitolul IX "Taxe speciale" din titlul IX, la pct. 195 alineatul (2) se elimină.________________