ORDIN nr. 38 din 6 februarie 2004pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a componenţei acestuia
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 13 februarie 2004    Având în vedere prevederile art. 2 din Normele metodologice privind modalităţile de finanţare a programelor şi a măsurilor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 797/1999, precum şi ale art. 1 alin. (1) lit. l) şi ale art. 21 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a componenţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, se completează cu poziţiile 19^3-19^8 având următorul cuprins:"19^3. Academia Română19^4. Consiliul Investitorilor Străini19^5. Agenţia Română pentru Investiţii Străine19^6. Banca Naţională a României19^7. Ucecom19^8. Centrocoop"  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Eugen Ovidiu ChiroviciBucureşti, 6 februarie 2004.Nr. 38.-------