ORDONANŢĂ nr. 41 din 29 ianuarie 2004privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează 8 direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, instituţii cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în scopul asigurării cadrului instituţional de consultanţă şi de implementare în teritoriu, în domeniul silviculturii şi vânătorii. (2) Organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi şi atribuţiile direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 2 (1) Garda Naţională de Mediu, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Autorităţii Naţionale de Control, transferă Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 102 posturi finanţate de la bugetul de stat, din numărul total de 259 de posturi ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 761/2003 privind reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. (2) Patrimoniul şi fondurile aferente, stabilite proporţional pentru numărul de 102 posturi în raport cu numărul total de posturi ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, se preiau prin protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Personalul din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, care se preia de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pentru direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, se consideră transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 3 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în structura bugetului de stat şi bugetelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Autorităţii Naţionale de Control pe anul 2004. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Autoritatea Naţională de Control, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în structura numărului maxim de posturi şi a cheltuielilor cu salariile.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 761/2003 privind reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 10 iulie 2003, şi Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 5Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel Blănculescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 41.---------------