ORDIN nr. 1.849 din 22 decembrie 2003privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2004  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4), (5), (9) şi (10) şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, ale art. 26 din cap. IV titlul II al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 iulie 2004, formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, se vor executa prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator. (2) Imprimarea se va executa pe fiecare exemplar original şi va conţine următoarele informaţii: denumirea, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, atributul fiscal, sediul social, contul bancar, capitalul social. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi formularelor tipizate specifice anumitor utilizatori, pentru care aceştia au primit aprobare de la Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 2 (1) Utilizatorii vor adresa comenzi ferme de formulare tipizate unităţilor abilitate care funcţionează sub supravegherea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., conform prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.603/2002 privind abilitarea unităţilor tipografice şi distribuţia formularelor cu regim special, care vor asigura tipărirea şi distribuţia formularelor către aceştia, excluzând-se orice verigă intermediară. (2) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va lua măsuri prin unităţile abilitate pentru asigurarea de centre pentru preluarea comenzilor şi livrarea de formulare tipizate în toate judeţele ţării. (3) Termenul de livrare pentru formularele solicitate de utilizatori este de maximum 15 zile de la înregistrarea comenzii ferme, pentru orice comandă care se încadrează în condiţiile art. 3. (4) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va aduce la cunoştinţă agenţilor economici noile condiţii de executare a formularelor tipizate.  +  Articolul 3Formularele executate conform art. 1, fără imprimarea altor elemente grafice şi imprimate într-o singură culoare, se vor desface la preţurile maximale prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu condiţia achiziţiei cantităţilor de formulare prevăzute în această anexă.  +  Articolul 4Utilizatorii vor solicita executarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, având imprimate în modelul formularelor sigla, emblema sau elemente grafice de identificare, în diferite culori, în condiţiile suportării eventualelor diferenţe de preţ, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 5Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. va asigura un sistem informatic prin care se va evidenţia situaţia vânzărilor de formulare către utilizatori.  +  Articolul 6Formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, executate fără personalizarea datelor emitentului prin pretipărire, achiziţionate până la data de 1 iulie 2004 de utilizatorii finali, persoane fizice şi juridice, rămân valabile până la data de 31 decembrie 2004.  +  Articolul 7Adresa şi informaţiile de contact ale unităţilor abilitate să preia comenzile de formulare tipizate care se execută sub supravegherea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. se vor afişa permanent la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi la administraţiile fiscale din subordinea acestora, precum şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro) şi Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. (www.cnin.ro).  +  Articolul 8 (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. (2) Orice alte prevederi contrare prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 1.849.  +  Anexa 1
  Nr. crt Formular Format Mod finisare Caracteristici hartie
  1 Aviz de însoţire a marfii- cod 14-3-6/A A4, A5 blocuri a 150 file (50 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  2 Chitanta - cod 14-4-1 A6 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  3 Factura fiscala - cod 14-4-10/A A4, A5, A6 blocuri a 150 file (50 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  4 Factura - cod 14-4- 10/aA A4 blocuri a 150 file (50 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  5 Bon comanda-chitanta (TVA) - cod 14-4-11 A5 carnete a 75 file (25 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  6 Bon comanda-chitanta- cod 14-4-11/a A5 carnete a 75 file (25 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  7 Chitanta chirii - cod 14-4-1/b 1/3 A4 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  8 Chitanta închirieri obiecte - cod 14-4- 1/m X7 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  9 Nota de plată numerar ospatar- cod 11-4-6 A6 carnete a 150 file (50 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  10 Nota de plată vira- ment ospatar - cod 11-4-6/a A6 carnete a 150 file (50 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  11 Nota de plată numerar hotel - cod 27-3-14 A6 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  12 Nota de plată vira- ment hotel - cod 27-3-14/a A6 carnete a 150 file (50 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  13 Chitanta (Quinttung, Attestation, Receipt) - cod 27-2-36 A5 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  14 Bon comanda (metale pretioase) - cod 6-8-4 X5 blocuri a 75 file (25 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  15 Bon comanda chitanta (foto) - cod 6-8-23 A6 carnete a 75 file (25 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  16 Bon comanda chitanta prelucrare piei - cod 6-8-25 A5 carnete a 75 file (25 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  17 Bon comanda chitanta curatatorie, spalato- rie - cod 14-4-1/d A5 carnete a 75 file (25 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  18 Bon de marcaj - cod 14-50-52 X7 carnete a 150 file (50 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  19 Borderou de încasări- vanzari- cod 14-50-51 A4 blocuri a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  20 Nota de predare/ restituire - cod 14-50-56 A4 blocuri a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  21 Bon comanda-chitanta service auto-cod AUTO 14-4-11 A4 blocuri a 75 file (25 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  22 Bon comanda-chitanta imbracaminte tricota- je - cod 6-8-12 A4 blocuri a 75 file (25 seturi x 3 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  23 Monetar - cod 14-50-61 A6 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  24 Buletin de schimb valutar A5 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  25 Aviz de însoţire a marfii - cod 14-3-6/A 21cm x 12" seturi a 3 file hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  26 Chitanta - cod 14-4-1 21cm x 12"/3 seturi seturi a 2 file hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  27 Factura fiscala - cod 14-4-10/A 21cm x 12" seturi a 3 file hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  28 Factura A4- cod 14-4-10/aA 21cm x 12" seturi a 3 file hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  29 Buletin de schimb valutar - cod m.c. 21cm x 12"2 seturi seturi a 2 file hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  30 Bon cu valoare fixa - cod 6-8-31 X7 carnete a 100 file (100 seturi x 1 fila) hartie offset
  31 Bon de macinis - cod 6-3-10/A A5 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  32 Extras din borderoul de plati - cod 14-4-20 A5 carnete a 100 file (50 seturi x 2 file) hartie autocopiativa securizata potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.989/2002
  33 Bilet de intrare spectacol - cod 14-4-80 - hartie offset
  34 Abonament spectacol - cod 14-4-81 - hartie offset
  35 Fisa de magazie a formularelor cu regim special - 14-3-8/b A4 file carton securizat
   +  Anexa 2
  Nr. crt Formular U.M. Format Pret maximal (euro/buc.) Tiraj maxim/ comanda până la care se aplica preţul maximal (buc.)
  1 Aviz de însoţire a marfii - cod 14-3-6/A bloc A4 5,5 10
  2 Aviz de însoţire a marfii - cod 14-3-6/A bloc A5 3 10
  3 Chitanta - cod 14-4-1 carnet A6 3 15
  4 Factura fiscala - cod 14-4-10/A bloc A4 5,5 10
  5 Factura fiscala - cod 14-4-10/A bloc A5 3 10
  6 Factura fiscala - cod 14-4-10/A bloc A6 2,75 10
  7 Factura cod 14-4-10/aA bloc A4 5,5 10
  8 Bon comanda-chitanta (TVA) - cod 14-4-11 carnet A5 2,5 15
  9 Bon comanda-chitanta - cod 14-4-11/a carnet A5 2,5 15
  10 Chitanta chirii - cod 14-4-1/b carnet 1/3 A4 2 15
  11 Chitanta închirieri obiecte - cod 14-4-1/m carnet X7 1,5 15
  12 Nota de plată numerar ospatar - cod 11-4-6 carnet A6 2,75 15
  13 Nota de plată virament ospatar - cod 11-4-6/a carnet A6 2,75 15
  14 Nota de plată numerar hotel - cod 27-3-14 carnet A6 2,5 15
  15 Nota de plată virament hotel - cod 27-3-14/a carnet A6 2,75 15
  16 Chitanta (Quinttung, Attestation, Receipt) - cod 27-2-36 carnet A5 2 15
  17 Bon comanda (metale pretioase) - cod 6-8-4 bloc X5 3 15
  18 Bon comanda chitanta (foto) - cod 6-8-23 carnet A6 1,5 15
  19 Bon comanda chitanta prelucrare piei - cod 6-8-25 carnet A5 2,5 15
  20 Bon comanda chitanta curatatorie, spalatorie - cod 14-4-1/d carnet A5 2,5 15
  21 Bon de marcaj - cod 14-50-52 carnet X7 2 15
  22 Borderou de încasări- vanzari - cod 14-50-51 bloc A4 4 15
  23 Nota de predare-restitui- re - cod 14-50-56 bloc A4 3,5 15
  24 Bon comanda-chitanta service auto - cod AUTO 14-4-11 bloc A4 3,5 15
  25 Bon comanda-chitanta imbracaminte tricotaje - cod 6-8-12 bloc A4 3 15
  26 Monetar - cod 14-50-61 carnet A6 2,5 15
  27 Buletin de schimb valutar carnet A5 2 15
  28 Aviz de însoţire a marfii - cod 14-3-6/A seturi a 3 file 21cm x 12" 0,15 750
  29 Chitanta - cod 14-4-1 seturi a 2 file 21cm x 12"/ 3 seturi 0,05 750
  30 Factura fiscala - cod 14-4-10/A seturi a 3 file 21 cm x 12" 0,15 750
  31 Factura, A4- cod 14-4-10/ aA seturi a 3 file 21 cm x 12" 0,15 750
  32 Buletin de schimb valutar - cod m.c. seturi a 2 file 21 cm x 12" 2 seturi 0,05 750
  33 Bon de macinis - cod 6-3-10/A carnet A5 2 15
  34 Extras din borderoul de plati - cod 14-4-20 carnet A5 2 15
  35 Fisa de magazie a formularelor cu regim special - 14-3-8/b fila A4 0,05 5
  -------------