HOTĂRÂRE nr. 1.564 din 18 decembrie 2003privind înfiinţarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al anexei nr. 2 (C), Subprogramul RO 0006.12 Proiect: "Întărirea capacităţii de administrare a acquisului în ceea ce priveşte vinul" din Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2000 (RO 0004 - RO 0007), semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 51/2001, aprobată prin Legea nr. 617/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei vinului Valea Călugărească, cu sediul în localitatea Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 1, judeţul Prahova.  +  Articolul 2Se înfiinţează Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj, cu sediul în localitatea Blaj, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, judeţul Alba.  +  Articolul 3Se înfiinţează Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Odobeşti, cu sediul în localitatea Odobeşti, str. Ştefan cel Mare nr. 61, judeţul Vrancea.  +  Articolul 4 (1) Laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului prevăzute la art. 1-3 vor funcţiona ca instituţii publice în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2004. (2) Laboratoarele prevăzute la art. 1-3 se înfiinţează în scopul efectuării analizelor fizico-chimice, microbiologice şi organoleptice asupra producţiei vitivinicole destinate pieţei interne şi externe. (3) Laboratoarele prevăzute la art. 1-3 execută contra cost determinări de compoziţie fizico-chimică şi microbiologică, precum şi analize senzoriale asupra producţiei de struguri, must de struguri şi vinuri, la solicitarea agenţilor economici, persoane fizice sau juridice. (4) Sumele rezultate din activităţile prevăzute la alin. (3) constituie surse proprii de finanţare a activităţilor din aceste laboratoare. (5) Pentru desfăşurarea activităţii laboratoarelor prevăzute la art. 1-3 se aprobă un număr de 16 posturi personal contractual, care se asigură prin redistribuire din totalul posturilor prevăzute în nota de subsol de la cap. II din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului care se modifică în mod corespunzător. (6) Salarizarea personalului din laboratorul central şi laboratoarele regionale se face potrivit anexei nr. IV/8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Regulamentul de organizare şi funcţionare a laboratoarelor pentru controlul calităţii şi igienei vinului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Cap. II din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 se completează cu trei noi puncte, cu următorul cuprins:"9. Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei vinului Valea Călugărească;10. Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj;11. Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Odobeşti".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.564.──────────────