HOTĂRÎRE Nr. 324 din 18 iunie 1994privind lichidarea împrumutului subsidiar acordat din creditul primit de la Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) Societăţii Comerciale "Contransimex" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 1 iulie 1994    Guvernul României hotărăşte :  +  Articolul 1Împrumutul acordat de Ministerul Finanţelor Societăţii Comerciale "Contransimex" - S.A., din creditul primit de la Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) nr. 3363 - RO/1991, se va lichidă integral la data de 1 august 1994, prin rambursarea părţii de capital şi prin plata dobinzilor aferente, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data de 1 august 1994 Societatea Comercială "Contransimex" - S.A. va rambursa integral Ministerului Finanţelor contravaloarea în lei, calculată pe baza cursurilor de schimb de la datele efectuării tragerilor, a sumelor în valută utilizate din împrumutul B.I.R.D. în scopul achitării importurilor şi va plati dobinda aferentă acestora, calculată la nivelul ratelor de referinţa ale dobinzii de refinantare a Băncii Naţionale a României (pe baza unui an de 360 de zile şi necapitalizata la sfârşit de an), pentru perioadele scurse de la datele disponibilizarii valutei până la data rambursarii integrale a contravalorii în lei a acestora, respectiv 1 august 1994. Sumele deja achitate de Societatea Comercială "Contransimex" - S.A. Ministerului Finanţelor se vor deduce ca atare din totalul sumei de plată la 1 august 1994.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor şi Societatea Comercială "Contransimex" - S.A. vor aduce modificările şi completările necesare la acordul de împrumut subsidiar, cu care prilej se vor stabili noile raspunderi care revin părţilor contractante, inclusiv penalităţile care se vor aplica în cazul în care termenul de 1 august 1994, de virare a contravalorii în lei a împrumutului, nu va fi respectat de către Societatea Comercială "Contransimex" - S.A. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul transporturilor,Aurel Novac----------------------