HOTĂRÂRE nr. 1.582 din 23 decembrie 2003pentru aprobarea finantarii în anul 2004 a proiectului "Gabriel Catrinescu - album bilingv de arta contemporana" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2004    Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 364/2002,în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă finantarea în anul 2004 a proiectului "Gabriel Catrinescu - album bilingv de arta contemporana".  +  Articolul 2(1)Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotarârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 44 din 18 decembrie 2003, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2004 cu suma de 740 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004 de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".(2)Finantarea se face pe bază de contract de finanţare încheiat între Ministerul Culturii şi Cultelor şi Fundatia Culturala "Jean Louis Calderon", cu plata în avans de pâna la 30%.  +  Articolul 3Cu sumele rămase neutilizate se diminueaza bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi se suplimenteaza bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", pâna la data de 30 iunie 2004.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotarâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Culturii şi Cultelor, pe anul 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,Eugen Bejinariup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 decembrie 2003Nr. 1.582.--------