ORDIN nr. 173 din 16 octombrie 2003pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională
EMITENT
 • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 23 decembrie 2003  În conformitate cu prevederile:Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, cu modificările ulterioare,Hotărârii Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului,Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Normele menționate la art. 1 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 4Cu data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă art. 221-247 din Normele republicane de securitate nucleară - Regimul de lucru cu surse de radiații nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară nr. 133 din 8 aprilie 1976.  +  Articolul 5Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, prin Direcția aplicații surse cu radiații ionizante, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
  Lucian Biro,
  secretar de stat
  București, 16 octombrie 2003.Nr. 173.  +  ANEXĂNORMEde securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională