LEGE nr. 558 din 18 decembrie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a unor alte acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 22 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 25 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a unor alte acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 28 iunie 2003, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţeide urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimulaccizelor, precum şi a altor acte normative"2. La articolul IV, alineatele 2^1 şi 2^2 ale articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:"Contravaloarea timbrelor pentru marcarea ţigaretelor şi a altor produse din tutun se asigură începând cu data de 1 octombrie 2003 de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente acestor produse. Unitatea specializată autorizată cu tipărirea eliberează timbrele pe bază de factură, decontarea urmând a se efectua lunar, o dată cu plata accizelor.Procedura privind suportarea contravalorii timbrelor din buget va fi stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, în termen de 10 zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 558.──────────────