DECRET nr. 515 din 20 decembrie 1978privind majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentati de război
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 110 din 20 decembrie 1978  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Cu începere de la 1 ianuarie 1979, pensiile invalizilor şi accidentatilor de război - mari mutilati sau încadraţi în gradul I de invaliditate - se majorează după cum urmează: a) pensia minima a marilor mutilati de război, de la 800 lei la 1.400 lei; b) pensia minima a invalizilor de război încadraţi în gradul I de invaliditate, de la 700 lei la 1.250 lei.Pensiile marilor mutilati şi invalizilor de război încadraţi în gradul I de invaliditate se majorează cu 10-78 la suta, diferenţiat în raport cu nivelul pensiilor actuale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Suma fixa pentru îngrijire ce se acordă invalizilor şi accidentatilor de război mari mutilati şi celor încadraţi în gradul I de invaliditate, potrivit art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 245/1977, se majorează de la 300 lei la 500 lei lunar.  +  Articolul 3Sumele necesare pentru majorarea pensiilor potrivit prezentului decret se asigura din fondurile Ministerului Muncii, prevăzute în buget pentru plata pensiilor.  +  Anexa TABELprivind majorarea pensiilor marilor mutilati de război şi a invalizilor de război încadraţi în gradul I de invaliditate
         
    Nivelul actual - lei -Pensia majorată - lei -
    Mari mutilaţiGradul I de invaliditate
    pînă la 700-1.250
    701-800-1.275
    801-9001.4001.300
    901-1.0001.4501.350
    1.001-1.1001.5001.400
    1.101-1.2001.5501.450
    1.201-1.3001.6001.500
    1.301-1.4001.6601.560
    1.401-1.5001.7301.650
    1.501-1.6001.8001.760
    1.601-1.700-1.870
    1.701-1.800-1.980
    1.801-1.900-2.090
    1.901-2.000-2.200
    2.001-2.100-2.310
    2.101-2.200-2.420
    2.201-2.300-2.530
    2.301-2.400-2.640
  ---------------------