HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 4 decembrie 2003pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 12 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 "Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Dâmboviţa" la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) nr. crt. 35 referitor la drumul DJ 713 A - Şaua Dichiului - Bolboci se abrogă; b) nr. crt. 36 referitor la drumul DJ 714 - Glod - Cabana Peştera se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea drumuluiTraseul drumuluiPoziţia kilometricăLungimea reală
    OrigineDestinaţie
    "36.DJ 714Glod (DN 71) - Sanatoriul Moroeni0,0005,0005,000 km"
   +  Articolul II (1) Poziţiile nr. 160 şi 161, corespunzătoare drumurilor DJ 713 A - Şaua Dichiului - Bolboci, în lungime de 5,6 km, şi DJ 714 pe tronsoanele Sanatoriul Moroeni - Drum Orzea - Lac Bolboci - Cheile Tătarului - Cocora - Cabana Peştera, în lungime totală de 27,8 km, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă. (2) Drumurile prevăzute la alin. (1) se reclasifică în drumuri forestiere şi vor purta indicativele iniţiale înscrise în amenajamentul Ocolului Silvic Moroeni.  +  Articolul IIIPatrimoniul judeţului Dâmboviţa se diminuează corespunzător.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2003 privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroeni - Cabana Peştera şi transmiterea acestuia din domeniul public al judeţului Dâmboviţa în domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaBucureşti, 4 decembrie 2003.Nr. 1.408.-------