ORDIN nr. 29 din 28 noiembrie 2003pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 11 decembrie 2003    În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c) şi i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum şi al art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2003,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare,în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 28 noiembrie 2003,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Departamentul preţuri, tarife şi analiză economică şi Departamentul de acces la reţea şi autorizare din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin de către entităţile implicate.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Ion LunguBucureşti, 28 noiembrie 2003.Nr. 29.  +  AnexăMETODOLOGIE 28/11/2003