ORDIN nr. 28 din 28 noiembrie 2003pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de distribuţie
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 10 decembrie 2003    În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c) şi i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum şi al art. 28 alin. (4) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2003,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare,în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 19 noiembrie 2003,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de distribuţie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Conţinutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la rubrica Reglementări tehnice.  +  Articolul 2Departamentul preţuri, tarife şi analiză economică şi Departamentul acces la reţea şi autorizare din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin de către entităţile implicate.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Ion LunguBucureşti, 28 noiembrie 2003.Nr. 28.──────────────