HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 18 noiembrie 2003pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2003 privind autorizarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului de a achiziționa tehnică de calcul și servicii prin intermediul unei finanțări tip leasing financiar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2003 privind autorizarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului de a achiziționa tehnică de calcul și servicii prin intermediul unei finanțări tip leasing financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 septembrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului să suplimenteze finanțarea proiectului în curs cu valoarea de 20 milioane dolari S.U.A., exclusiv taxele și impozitele aferente, pentru o durată de 3 ani, în vederea achiziționării în mod adițional de tehnică de calcul și servicii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul comunicațiilor
  și tehnologiei informației,
  Dan Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 18 noiembrie 2003.Nr. 1.352.-------