ORDIN nr. 1.679 din 29 noiembrie 2003pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 9 decembrie 2003    În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2003,având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 12.1 va avea următorul cuprins:"12.1 Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de control financiar preventiv, elaborează, în temeiul art. 19 alin. (8) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, raportul naţional anual privind controlul preventiv. Ministerul Finanţelor Publice transmite acest raport spre dezbatere Guvernului o dată cu conturile generale anuale de execuţie a bugetelor prevăzute de lege."2. Ultima frază a ultimului alineat al punctului 12.5 va avea următorul cuprins:"Acestea vor fi transmise Ministerului Finanţelor Publice (Direcţia generală de control financiar preventiv) la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege."  +  Articolul IINormele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul IIIDirecţia generală de control financiar preventiv va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 noiembrie 2003.Nr. 1.679.-------