DECRET nr. 445 din 4 noiembrie 1978privind încadrarea temporară în munca, în activitatea productiva din anumite sectoare ale economiei naţionale, a unor categorii de pensionari
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 4 noiembrie 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Unităţile de producţie din industria construcţiilor de maşini, industria metalurgica, industria miniera, extractia petrolului şi gazelor, geologie, de exploatare şi întreţinere din domeniul energiei electrice, unităţile de construcţii-montaj şi proiectare a obiectivelor de investiţii, precum şi alte unităţi stabilite de Consiliul de Miniştri, pot încadra, în condiţiile prezentului decret, muncitori calificaţi, maiştri, tehnicieni, ingineri şi alt personal tehnic productiv, din rindul pensionarilor.Încadrarea în munca se va face temporar, pe perioade de pînă la 2-3 luni, în raport cu nevoile de producţie ale unităţilor respective, în limita planului de muncă şi retribuire a muncii aprobat.  +  Articolul 2Persoanele încadrate în munca în condiţiile art. 1 vor fi retribuite în acord, în raport cu munca depusa, pe bază de norme stabilite potrivit legii.  +  Articolul 3Pe timpul încadrării în munca, prin derogare de la prevederile Legii nr. 3/1977, pensionării primesc retributia pentru munca prestată, pensia integrală şi celelalte drepturi pe care le au în calitate de pensionari. -------------------