ORDIN nr. 904 din 25 noiembrie 2003pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte", indicativ MP-028-03
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 5 decembrie 2003    În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,având în vedere Avizul nr. 37 din 9 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 11,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte", indicativ MP-028-03, elaborată de INCERC Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------- Notă *) Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data apariţiei prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul I.C.C.P.D.C. nr. 79/1981 privind aprobarea "Instrucţiunilor tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte", indicativ I37-1981.  +  Articolul 4Direcţia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2003.Nr. 904.----------