LEGE nr. 500 din 26 noiembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 27 noiembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 87 din 28 august 2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Anexa nr. 4 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003", anexa nr. 6 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2003", anexa nr. 7 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, pe anul 2003" şi anexa nr. 7a) "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2003" se modifică şi vor avea valorile prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 3a).2. După anexa nr. 7a) se introduce anexa nr. 7b) "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe anul 2003".  +  Articolul II (1) Se majorează veniturile bugetului de stat pe anul 2003, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003, provenite din impozitul pe profit, cu suma de 1.200,0 miliarde lei şi din accize, cu suma de 1.894,6 miliarde lei. (2) Suma de 3.094,6 miliarde lei prevăzută la alin. (1) se alocă sub forma sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea subvenţiilor pentru energia termică livrată populaţiei, inclusiv a restanţelor. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza datelor de fundamentare referitoare la ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi subvenţii pentru energia termică livrată populaţiei, inclusiv restanţe, prezentate de primari, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice. (4) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 sunt prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003, astfel cum a fost modificată. (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2003 sunt prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003, astfel cum a fost modificată. (6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, pe anul 2003, sunt prevăzute în anexele nr. 7, 7a) şi 7b) la Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003, astfel cum a fost modificată. (7) Autorităţile administraţiei publice locale vor vira sumele privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei şi subvenţiile pentru energia termică livrată populaţiei în conturile tip escrow deschise de furnizorii de energie termică livrată populaţiei, urmând acelaşi mecanism şi aceleaşi termene ca cele prevăzute la art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei.  +  Articolul III (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, au obligaţia de a propune trecerea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a eventualelor economii identificate în bugetele lor. (2) Guvernul este abilitat să diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de rezervă bugetară şi deficitul bugetului de stat pe anul 2003, cu eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) şi să suplimenteze: a) cheltuielile şi deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003; b) cheltuielile şi deficitul din credite externe pe anul 2003. (3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate suplimenta sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. (4) Deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se acoperă din disponibilităţile din anii precedenţi înregistrate la acest buget. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. II şi art. III alin. (1)-(3) în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2003.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 26 noiembrie 2003.Nr. 500.  +  Anexa 1    I Program actualizat    II Influente    III Program rectificat                                       SUME             defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                        bugetelor locale pe anul 2003
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   TOTAL       din care, pentru:
    Protecţia socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicapsusţinerea sistemului de protecţie a copiluluiCultură şi cultedin care:SUME defalcate din impozitul pe venit pentru echilibraredin care:
    Contribuţii pentru personalul neclericalInstituţii de cultură preluate de autorităţile localeBugetul propriu al judeţuluiBugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
      TOTALI18.899.758.8039.027.130.0002.126.360.000812.789.300711.374.100101 415.2006.933.479.5031.761.788.1275.171.691.376
        II836.016.900836.016.9000000000
        III19.735.775.7039.863.146.9002.126.360.000812.789.300711 374.100101.415.2006.933.479 5031.761.788.1275.171.691.376
    1.ALBAI423.081.647194.397.30043.442.10033.565.60029.471.2004.094.400151.676.64745.162.723106.513.924
        II2.767.2002.767.200   0     0    
        III425.848.847197.164.50043.442.10033.565.60029.471.2004.094.400151.676.64745.162.723106.513.924
    2.ARADI359.425.793173.557.40058.680.60015.487.60015.487.6000111.700.19327.398.36884.301.825
        II12.482.10012.482.100   0     0    
        III371.907.893186.039.50058.680.60015.487.60015.487.6000111.700.19327.398.36884.301.825
    3.ARGEŞI516.650.921271.197.30052.510.20022.739.35021.869.700869.650170.204.07140.841.675129.362396
        II25.091.00025.091.000   0     0    
        III541.741.921296.288.30052.510.20022.739.35021.869.700869.650170.204.07140.841.675129.362.396
    4.BACĂUI600.280.876310.362.20061.506.40017.845.30017.845.3000210.566.97650.773.655159.793.321
        II15.707.90015.707.900   0     0    
        III615.988.776326.070.10061.506.40017.845.30017.845.3000210.566.97650.773 655159.793.321
    5.BIHORI529.540.204243.480.30065.084.30033.861.40033.861.4000187.114.20453.033.772134.080.432
        II1.185.7001.185.700   0     0    
        III530.725.904244.666.00065.084.30033.861.40033.861.4000187.114.20453.033.772134.080.432
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI312.817.812137.411.30043.692.30010.812.90010.812.9000120.901.31229.647.23291.254.080
        II00   0     0    
        III312.817.812137.411 30043.692.30010.812.90010.812.9000120.901.31229.647.23291.254.080
    7.BOTOŞANII590.386.556265.807 70048.022.90022.338.85010.284.40012.054.450254.217 10661.087.477193.129.629
        II111.758.700111.758.700   0     0    
        III702.145.256377.566.40048 022 90022.338.85010.284.40012.054.450254.217.10661.087.477193.129.629
    8.BRAŞOVI413.828.125210.649.40055.354.70017.398.20017.398.2000130.425.82531.673.18098.752.645
        II9.108.1009.108.100   0     0    
        III422.936.225219.757.50055.354.70017.398.20017.398.2000130.425.82531.673.18098.752.645
    9.BRĂILAI362.088.289176.032.50052.132.0007.520.2507.520.2500126.403.53930.073.18996.330.350
        II19.947.00019.947.000   0     0    
        III382.035.289195.979.50052.132.0007.520.2507.520.2500126.403.53930.073.18996.330.350
    10.BUZĂUI503.441.016219.304.90065.958.40010.040.50010.040.5000208.137.21648.244.775159.892.441
        II27.121.20027.121.200   0     0    
        III530.562.216246.426.10065.958.40010.040.50010.040.5000208.137.21648.244.775159.892.441
    11.CARAŞ-SEVERINI377.650.458175.772.60031.442.20021.097.30021.097.3000149.338.35834.806.364114.531.994
        II1.538.3001.538.300   0     0    
        III379.188.758177.310.90031.442.20021.097.30021.097.3000149.338.35834.806.364114.531.994
    12.CĂLĂRAŞII351.722.866162.184.20032.320.8004.512.1004.512.1000152.705.76636.854.116115.851.650
        II10.669.10010.669.100   0     0    
        III362.391.966172.853.30032.320.8004.512.1004.512.1000152.705.76636.854.116115.851.650
    13.CLUJI419.320.511203.404.90060.333.70030.934.60030.934.6000124.647.31130.762.96093.884.351
        II6.968.7006.968.700   0     0    
        III426.289.211210.373.60060.333.70030.934.60030.934.6000124.647.31130.762.96093.884.351
    14.CONSTANŢAI452.677.896268.365.00055.973.70010.569.00010.569.000Q117.770.19625.584.16892.186.028
        II41.569.90041.569.900   0     0    
        III494.247.796309.934.90055.973.70010.569.00010.569.0000117.770.19625.584.16892.186.028
    15.COVASNAI223.801.00298.241.90026.439.2004.430.8504.430.850094.689.05225.719.26068.969.792
        II18.666.80018.666.800   0     0    
        III242.467.802116.908.70026.439.2004.430.8504.430.850094.689.05225.719.26068.969.792
    16.DÂMBOVIŢAI512.900.438244.208.60044.929.50019.332.40015.447.0003.885.400204.429.93846.331.582158.098.356
        II16.370.00016.370.000   0     0    
        III529.270.438260.578.60044.929.50019.332.40015.447.0003.885.400204.429.93846.331.582158.098.356
    17.DOLJI570.867.439286.949.30060.129.30028.554.75016.016.00012.538.750195.234.08946.562.415148.671.674
        II49.582.00049.582.000   0     0    
        III620.449.439336.531.30060.129.30028.554.75016.016.00012.538.750195.234.08946.562.415148.671.674
    18.GALAŢII462.516.191203.734.50062.511.70018.414.40018.414.4000177.855.59141.742.285136.113.306
        II36.732.90036.732.900   0     0    
        III499.249.091240.467.40062.511.70018.414.40018.414.4000177.855.59141.742.285136.113.306
    19.GIURGIUI312.517.312150.083.60018.710.2003.699.1503.699.1500140.024.36234.007.356106.017.006
        II1.548.5001.548.500   0     0    
        III314.065.812151.632.10018.710.2003.699.1503.699.1500140.024.36234.007.356106.017.006
    20.GORJI307.600.341158.204.20031.539.90012.276.30012.276.3000105.579.94127.757.04177.822.900
        II11.336.60011.336.600   0     0    
        III318.936.941169.540.80031.539.90012.276.30012.276.3000105.579.94127.757.04177.822.900
    21.HARGHITAI291.044.076118.946.70032.953.0009.593.4009.593.4000129.550.97638.559.64790.991.329
        II7.386.8007.386.800   0     0    
        III298.430.876126.333.50032.953.0009.593.4009.593.4000129.550.97638.559.64790.991.329
    22.HUNEDOARAI449.899.453218.600.50051.371.20012.195.00012.195.0000167.732.75335.592.235132.140.518
        II25.661.50025.661.500   0     0    
        III475.560.953244.262.00051.371.20012.195.00012.195.0000167.732.75335.592.235132.140.518
    23.IALOMIŢAI298.323.076128.633.50030.797.4006.016.2006.016.2000132.875.97634.087.13198.788.845
        II2.071.9002.071.900   0     0    
        III300.394.976130.705.40030.797.4006.016.2006.016.2000132.875.97634.087.13198.788.845
    24.IAŞII811.913.897329.632.600130.383.80027.398.10027.398.1000324.499.39778.131.447246.367.950
        II83.634.20083.634.200   0     0    
        III895.548.097413.266.800130.383.80027.398.10027.398.1000324.499.39778.131.447246.367.950
    25.ILFOVI191.149.109114.496.40028.833.5008.089.3508.089.350039.729.8599.525.33430.204.525
        II00   0     0    
        III191.149.109114.496.40028.833.5008.089.3508.089.350039.729.8599.525.33430.204.525
    26.MARAMUREŞI531.651.277255.058.00048.055.70027.926.50027.926.5000200.611.07748.299.968152.311.109
        II00   0     0    
        III531.651.277255.058.00048.055.70027 926 50027.926.5000200.611.07748.299.968152.311.109
    27.MEHEDINŢII280.996.927114.825.10032.924.80010.406.40010.406.4000122.840.62729.621.47793.219.150
        II47.492.70047.492.700   0     0    
        III328.489.627162.317.80032.924.80010.406.40010.406.4000122.840.62729.621.47793.219.150
    28.MUREŞI503.272.934234.551.50054.380.90047.320.67027.235.50020.085.170167.019.86438.083.790128.936.074
        II15.186.90015.186.900   0     0    
        III518.459.834249.738.40054.380.90047.320.67027.235.50020.085.170167.019.86438.083.790128.936.074
    29.NEAMŢI628.707.325297.468.50053.223.40036.910.20036.910.2000241.105.22558.121.375182.983.850
        II63.881.50063.881.500   0     0    
        III692.588.825361.350.00053.223.40036.910.20036.910.2000241.105.22558.121.375182.983.850
    30.OLTI432.956.214201.196.70047.528.40012.926.70012.926.7000171.304.41442.328.211128.976.203
        II00   0     0    
        III432.956.214201.196.70047.528.40012.926.70012.926.7000171.304.41442.328.211128.976.203
    31.PRAHOVAI546.519.888285.907.80066.426.2009.430.8009.430.8000184.755.08844.634.471140.120.617
        II66.923.50066.923.500   0     0    
        III613.443.388352.831.30066.426.2009.430.8009.430.8000184.755.08844.634.471140.120.617
    32.SATU-MAREI375.176.978166.706.20046.568.70016.219.30016.219.3000145.682.77834.412.309111.270.469
        II00   0     0    
        III375.176.978166.706.20046.568.70016.219.30016.219.3000145.682.77834.412.309111.270.469
    33.SĂLAJI260.526.884110.415.70024.551.90019.064.80019.064.8000106.494.48434.009.21472.485.270
        II5.429.8005.429.800   0     0    
        III265.956.684115.845.50024.551.90019.064.80019.064.8000106.494.48434.009.21472.485.270
    34.SIBIUI358.210.989192.143.10034.983.30034.596.40021.138.00013.458.40096.488.18923.715.00872.773.181
        II11.628.60011.628.600   0     0    
        III369.839.589203.771.70034.983.30034.596.40021.138.00013.458.40096.488.18923.715.00872.773.181
    35.SUCEAVAI807.472.259345.884.90067.021.20045.745.28024.268.10021.477.180348.820.87997.582.299251.238.580
        II33.433.40033.433.400   0     0    
        III840.905.659379.318.30067.021.20045.745.28024.268.10021.477.180348.820.87997.582.299251.238.580
    36.TELEORMANI436.287.305181.587.10044.381.10012.316.90012.316.9000198.002.20547.927.487150.074.718
        II9.317.7009.317.700   0     0    
        III445.605.005190.904.80044.381.10012.316.90012.316.9000198.002.20547.927.487150.074.718
    37.TIMIŞI435.539.019212.852.60074.600.60026.991.60026.991.6000121.094.21930.057.32691.036.893
        II00   0     0    
        III435.539.019212.852.60074.600.60026.991.60026.991.6000121.094.21930.057.32691.036.893
    38.TULCEAI287.840.155110.813.30028.729.00010.203.10010.203.1000138.094.75576.478.43361.616.322
        II1.525.3001.525.300   0     0    
        III289.365.455112.338.60028.729.00010.203.10010.203.1000138.094.75576.478.43361.616.322
    39.VASLUII585.005.793262.208.10053.287.30012.479.50012.479.5000257.030.89361.410.378195.620.515
        II6.396.4006.396.400   0     0    
        III591.402.193268.604.50053.287.30012.479.50012.479.5000257.030.89361.410.378195.620.515
    40.VÂLCEAI405.805.170186.914.40062.821.30020.162.40020.162.4000135.907.07033.068.839102.838.231
        II8.849.4008.849.400   0     0    
        III414.654.570195.763.80062.821.30020.162.40020.162.4000135.907.07033.068.839102.838.231
    41.VRANCEAI394.914.268180.387.30045.017.2009.512.1009.512.1000159.997.66838.078.155121.919.513
        II27.045.60027.045.600   0     0    
        III421.959.868207.432.90045.017.2009.512.1009.512.1000159.997.66838.078.155121.919.513
    42.MUN. BUCUREŞTII790.266.114624.550.90096.806.00051.853.80038.902.00012.951.80017.055.414   17.055.414
        II00   0     0    
        III790.266.114624.550.90096.806.00051.853.80038.902.00012.951.80017.055.414017.055.414
    Sume ce se repartizează în baza unor acte normativeI*)193.164.000     0     193.164.00060.000.000133.164.000
    II0           0    
    III193.164.0000   000193.164.00060.000.000133.164.000
  NOTĂ: Notă *) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 253/2000, se aloca Consiliului Judetean Iasi suma de 60.000.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, se aloca Consiliului Local al Municipiului Iasi suma de 43.403.000 mii lei şi Consiliului Local al Municipiului Suceava suma de 44.061.000 mii lei.În baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 19/2001, aprobata prin Legea nr. 201/2001, se aloca Consiliului local al municipiului Buzau suma de 5.700.000 mii lei şi în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 4/2003 se aloca Consiliului local al municipiului Pascani suma de 40.000.000 mii lei.
   +  Anexa 2SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2003
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      TOTAL4.556.691.0002.258.629.5006.815.320.500
    1.ALBA16.695.00010.494.60027.189.600
    2.ARAD188.734.0007.895.000196.629.000
    3.ARGEŞ200.118.00056.058.000256.176.000
    4.BACĂU137.759.000121.201.000258.960.000
    5.BIHOR199.730.00058.887.000258.617.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD33.606.00028.571.00062.177.000
    7.BOTOŞANI116.410.000182.079.000298.489.000
    8.BRAŞOV150.646.000120.189.200270.835.200
    9.BRĂILA52.117.00044.871.00096.988.000
    10.BUZĂU112.629.000104.148.000216.777.000
    11.CARAŞ-SEVERIN45.073.0002.893.00047.966.000
    12.CĂLĂRAŞI56.756.000343.00057.099.000
    13.CLUJ89.063.00068.175.000157.238.000
    14.CONSTANŢA279.555.00096.522.000376.077.000
    15.COVASNA21.848.00010.624.00032.472.000
    16.DÂMBOVIŢA39.144.00048.825.00087.969.000
    17.DOLJ163.297.00031.351.000194.648.000
    18.GALAŢI150.349.00066.272.000216.621.000
    19.GIURGIU29.071.00012.413.00041.484.000
    20.GORJ29.895.00016.214.30046.109.300
    21.HARGHITA62.572.00030.009.40092.581.400
    22.HUNEDOARA91.540.00091.033.000182.573.000
    23.IALOMIŢA12.598.0003.608.00016.206.000
    24.IAŞI196.002.000732.000196.734.000
    25.ILFOV7.258.00007.258.000
    26.MARAMUREŞ8.842.000347.0009.189.000
    27.MEHEDINŢI62.745.00051.984.000114.729.000
    28.MUREŞ25.289.00054.268.00079.557.000
    29.NEAMŢ47.846.00061.000.000108.846.000
    30.OLT39.578.00011.714.00051.292.000
    31.PRAHOVA200.450.000154.249.000354.699.000
    32.SATU MARE15.211.000015.211.000
    33.SĂLAJ43.410.0004.514.00047.924.000
    34.SIBIU32.470.00031.666.00064.136.000
    35.SUCEAVA188.688.000103.938.000292.626.000
    36.TELEORMAN65.754.00014.315.00080.069.000
    37.TIMIŞ317.050.0000317.050.000
    38.TULCEA45.865.0007.864.00053.729.000
    39.VASLUI79.275.00052.132.000131.407.000
    40.VÂLCEA49.065.00010.393.00059.458.000
    41.VRANCEA71.126.00053.433.600124.559.600
    42.Municipiul BUCUREŞTI781.562.000433.403.4001.214.965.400
   +  Anexa 3I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilorinstituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a creşelor şi centrelorjudeţene şi locale de consultanţă agricolă, pe anul 2003
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatădin care, pentru:
    Învăţământ preuniversitar de statCreşeCentre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
      TOTALI34.549.840.00034.189.601.000202.759.300157.479.700
        II0000
        III34.549.840.00034.189.601.000202.759.300157.479.700
    1.ALBAI663.750.700658.298.9001.035.2004.416.600
        II15.713.60015.713.600    
        III679.464.300674.012.5001.035.2004.416.600
    2.ARADI676.359.400670.606.7001.768.3003.984.400
        II8.761.3008.761.300    
        III685.120.700679.368.0001.768.3003.984.400
    3.ARGEŞI1.095.482.7001.083.350.4006.430.9005.701.400
        II26.641.50026.641.500    
        III1.122.124.2001.109.991.9006.430.9005.701.400
    4.BACĂUI1.251.912.6001.240.769.0007.162.8003.980.800
        II-59.953.300-59.953.300    
        III1.191.959.3001.180.815.7007.162.8003.980.800
    5.BIHORI1.086.764.5001.076.769.5005.507.9004.487.100
        II8.133.3008.133.300    
        III1.094.897.8001.084.902.8005.507.9004.487.100
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI612.509.300603.852.8004.937.2003.719.300
        II-7.843.400-7.843.400    
        III604.665.900596.009.4004.937.2003.719.300
    7.BOTOŞANII742.421.300737.413.7001.406.5003.601.100
        II1.769.0001.769.000    
        III744.190.300739.182.7001.406.5003.601.100
    8.BRAŞOVI885.587.700880.146.6002.868.0002.573.100
        II28.203.60028.203.600    
        III913.791.300908.350.2002.868.0002.573.100
    9.BRĂILAI538.236.400531.952.3003.492.5002.791.600
        II23.420.30023.420.300    
        III561.656.700555.372.6003.492.5002.791.600
    10.BUZĂUI800.092.200793.211.2002.740.2004.140.800
        II-18.821.000-18.821.000    
        III781.271.200774.390.2002.740.2004.140.800
    11.CARAŞ-SEVERINI528.628.500522.276.4002.134.9004.217.200
        II4.834.1004.834.100    
        III533.462.600527.110.5002.134.9004.217.200
    12.CĂLĂRAŞII420.167.700414.671.7001.555.8003.940.200
        II4.552.3004.552.300    
        III424.720.000419.224.0001.555.8003.940.200
    13.CLUJI1.182.445.0001.168.749.8009.798.0003.897.200
        II-22.492.200-22.492.200    
        III1.159.952.8001.146.257.6009.798.0003.897.200
    14.CONSTANŢAI1.010.557.800997.084.1008.969.3004.504.400
        II39.816.40039.816.400    
        III1.050.374.2001.036.900.5008.969.3004.504.400
    15.COVASNAI413.740.200409.881.2001.247.7002.611.300
        II3.676.0003.676.000    
        III417.416.200413.557.2001.247.7002.611.300
    16.DÂMBOVIŢAI842.390.800834.726.5002.761.7004.902.600
        II-19.236.300-19.236.300    
        III823.154.500815.490.2002.761.7004.902.600
    17.DOLJI1.302.709.4001.292.239.2005.903.1004.567.100
        II-190.041.500-190.041.500    
        III1.112.667.9001.102.197.7005.903.1004.567.100
    18.GALAŢII952.807.000945.739.7003.879.3003.188.000
        II-33.281.200-33.281.200    
        III919.525.800912.458.5003.879.3003.188.000
    19.GIURGIUI329.942.400325.875.600765.4003.301.400
        II-5.085.700-5.085.700    
        III324.856.700320.789.900765.4003.301.400
    20.GORJI730.839.500724.167.5003.712.1002.959.900
        II-68.133.700-68.133.700    
        III662.705.800656.033.8003.712.1002.959.900
    21.HARGHITAI636.526.900632.021.9001.920.0002.585.000
        II-7.409.600-7.409.600    
        III629.117.300624.612.3001.920.0002.585.000
    22.HUNEDOARAI769.339.500762.770.1004.072.7002.496.700
        II17.353.10017.353.100    
        III786.692.600780.123.2004.072.7002.496.700
    23.IALOMIŢAI399.074.900394.923.4001.172.5002.979.000
        II-1.424.800-1.424.800    
        III397.650.100393.498.6001.172.5002.979.000
    24.IAŞII1.340.405.7001.323.344.60011.904.2005.156.900
        II20.791.70020.791.700    
        III1.361.197.4001.344.136.30011.904.2005.156.900
    25.ILFOVI283.524.800279.681.300214.9003.628.600
        II29.521.90029.521.900    
        III313.046.700309.203.200214.9003.628.600
    26.MARAMUREŞI937.595.600924.289.7009.788.4003.517.500
        II4.245.9004.245.900    
        III941.841.500928.535.6009.788.4003.517.500
    27.MEHEDINŢII488.945.200484.077.3001.473.4003.394.500
        II20.624.00020.624.000    
        III509.569.200504.701.3001.473.4003.394.500
    28.MUREŞI979.802.600972.460.7002.930.1004.411.800
        II32.328.10032.328.100    
        III1.012.130.7001.004.788.8002.930.1004.411.800
    29.NEAMŢI1.014.156.9001.002.079.6007.759.8004.317.500
        II-94.766.700-94.766.700    
        III919.390.200907.312.9007.759.8004.317.500
    30.OLTI733.489.400725.419.1003.245.3004.825.000
        II48.036.90048.036.900    
        III781.526.300773.456.0003.245.3004.825.000
    31.PRAHOVAI1.171.319.7001.162.312.2004.915.7004.091.800
        II-32.712.000-32.712.000    
        III1.138.607.7001.129.600.2004.915.7004.091.800
    32.SATU MAREI650.157.600643.627.7002.657.8003.872.100
        II20.189.50020.189.500    
        III670.347.100663.817.2002.657.8003.872.100
    33.SĂLAJI478.272.200473.559.5001.072.2003.640.500
        II11.078.20011.078.200    
        III489.350.400484.637.7001.072.2003.640.500
    34.SIBIUI728.687.800720.100.5005.143.8003.443.500
        II23.865.20023.865.200    
        III752.553.000743.965.7005.143.8003.443.500
    35.SUCEAVAI1.180.533.9001.172.358.6003.721.7004.453.600
        II25.449.80025.449.800    
        III1.205.983.7001.197.808.4003.721.7004.453.600
    36.TELEORMANI604.380.400597.759.6002.294.9004.325.900
        II22.202.70022.202.700    
        III626.583.100619.962.3002.294.9004.325.900
    37.TIMIŞI1.036.949.4001.027.036.7006.000.0003.912.700
        II45.733.20045.733.200    
        III1.082.682.6001.072.769.9006.000.0003.912.700
    38.TULCEAI404.429.300399.157.8002.513.4002.758.100
        II14.130.80014.130.800    
        III418.560.100413.288.6002.513.4002.758.100
    39.VASLUII764.054.600758.931.2001.628.6003.494.800
        II-6.807.200-6.807.200    
        III757.247.400752.124.0001.628.6003.494.800
    40.VÂLCEAI706.235.100695.927.3007.111.5003.196.300
        II13.363.90013.363.900    
        III719.599.000709.291.2007.111.5003.196.300
    41.VRANCEAI595.106.500588.439.2002.826.2003.841.100
        II12.447.90012.447.900    
        III607.554.400600.887.1002.826.2003.841.100
    42.MUN. BUCUREŞTII2.579.506.9002.537.540.20040.315.4001.651.300
        II41.124.40041.124.400    
        III2.620.631.3002.578.664.60040.315.4001.651.300
   +  Anexa 3a)I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor instituţiilorde învăţământ preuniversitar de stat,pe anul 2003
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatădin care, pentru:bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
    bugetul propriu al judeţului, din care, pentru:
    Învăţământ specialProduse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV
      TOTALI34.189.601.0001.430.956.4601.431.427.00031.327.217.540
        II035.801.4000-35.801.400
        III34.189.601.0001.466.757.8601.431.427.00031.291.416.140
    1.ALBAI658.298.90019.980.70025.923.000612.395.200
        II15.713.6001.423.500   14.290.100
        III674.012.50021.404.20025.923.000626.685.300
    2.ARADI670.606.70042.611.80030.301.000597.693.900
        II8.761.300-2.078.900   10.840.200
        III679.368.00040.532.90030.301.000608.534.100
    3.ARGEŞI1.083.350.40025.587.80044.312.0001.013.450.600
        II26.641.500-5.000.800   31.642.300
        III1.109.991.90020.587.00044.312.0001.045.092.900
    4.BACĂUI1.240.769.00024.231.50055.320.0001.161.217.500
        II-59.953.3000   -59.953.300
        III1.180.815.70024.231.50055.320.0001.101.264.200
    5.BIHORI1.076.769.50076.738.80040.175.000959.855.700
        II8.133.3003.097.300   5.036.000
        III1.084.902.80079.836.10040.175.000964.891.700
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI603.852.80046.111.40024.137.000533.604.400
        II-7.843.400-2.447.100   -5.396.300
        III596.009.40043.664.30024.137.000528.208.100
    7.BOTOŞANII737.413.70024.579.00035.901.000676.933.700
        II1.769.0001.402.400   366.600
        III739.182.70025.981.40035.901.000677.300.300
    8.BRAŞOVI880.146.60040.985.90034.060.000805.100.700
        II28.203.600-3.311.900   31.515.500
        III908.350.20037.674.00034.060.000836.616.200
    9.BRĂILAI531.952.30021.566.40022.910.000487.475.900
        II23.420.3002.988.000   20.432.300
        III555.372.60024.554.40022.910.000507.908.200
    10.BUZĂUI793.211.20033.088.50032.442.000727680.700
        II-18.821.0001.683.000   -20.504.000
        III774.390.20034.771.50032.442.000707.176.700
    11.CARAŞ-SEVERINI522.276.40037.782.60022.617.000461.876.800
        II4.834.100-919.400   5.753.500
        III527.110.50036.863.20022.617.000467.630.300
    12.CĂLĂRAŞII414.671.7001.450.20023.783.000389.438.500
        II4.552.300-872.100   5.424.400
        III419.224.000578.10023.783.000394.862.900
    13.CLUJI1.168.749.80085.607.20039.313.0001.043.829.600
        II-22.492.2001.538.000   -24.030.200
        III1.146.257.60087.145.20039.313.0001.019.799.400
    14.CONSTANŢAI997.084.10027.429.20044.218.000925.436.900
        II39.816.4006.820.900   32.995.500
        III1.036.900.50034.250.10044.218.000958.432.400
    15.COVASNAI409.881.20010.808.50015.572.000383.500.700
        II3.676.0000   3.676.000
        III413.557.20010.808.50015.572.000387.176.700
    16.DÂMBOVIŢAI834.726.50015.335.20037.321.000782.070.300
        II-19.236.30048.800   -19.285.100
        III815.490.20015.384.00037.321.000762.785.200
    17.DOLJI1.292.239.20052.199.20048.477.0001.191.563.000
        II-190.041.500-10.893.200   -179.148.300
        III1.102.197.70041.306.00048.477.0001.012.414.700
    18.GALAŢII945.739.70033.191.70042.311.000870.237.000
        II-33.281.2001.934.000   -35.215.200
        III912.458.50035.125.70042.311.000835.021.800
    19.GIURGIUI325.875.6002.014.30019.760.000304.101.300
        II-5.085.700-25.300   -5.060.400
        III320.789.9001.989.00019.760.000299.040.900
    20.GORJI724.167.50011.813.30030.501.000681.853.200
        II-68.133.700-184.300   -67.949.400
        III656.033.80011.629.00030.501.000613.903.800
    21.HARGHITAI632.021.90012.426.50022.869.000596.726.400
        II-7.409.6000   -7.409.600
        III624.612.30012.426.50022.869.000589.316.800
    22.HUNEDOARAI762.770.10024.905.80030.863.000707.001.300
        II17.353.1003.821.700   13.531.400
        III780.123.20028.727.50030.863.000720.532.700
    23.IALOMIŢAI394.923.40010.552.70020.359.000364.011.700
        II-1.424.800-177.700   -1.247.100
        III393.498.60010.375.00020.359.000362.764.600
    24.IAŞII1.323.344.60065.974.50060.595.0001.196.775.100
        II20.791.7000   20.791.700
        III1.344.136.30065.974.50060.595.0001.217.566.800
    25.ILFOVI279.681.30014.651.60017.411.000247.618.700
        II29.521.900-1.005.900   30.527.800
        III309.203.20013.645.70017.411.000278.146.500
    26.MARAMUREŞI924.289.70041.428.90038.773.000844.087.800
        II4.245.90010.208.100   -5.962.200
        III928.535.60051.637.00038.773.000838.125.600
    27.MEHEDINŢII484.077.3008.241.70022.211.000453.624.600
        II20.624.000314.300   20.309.700
        III504.701.3008.556.00022.211.000473.934.300
    28.MUREŞI972.460.70024.851.70040.012.000907.597.000
        II32.328.1004.851.500   27.476.600
        III1.004.788.80029.703.20040.012.000935.073.600
    29.NEAMŢI1.002.079.60047.190.50039.898.000914.991.100
        II-94.766.7006.585.000   -101.351.700
        III907.312.90053.775.50039.898.000813.639.400
    30.OLTI725.419.10018.890.70034.243.000672.285.400
        II48.036.9002.739.500   45.297.400
        III773.456.00021.630.20034.243.000717.582.800
    31.PRAHOVAI1.162.312.20024.938.80049.665.0001.087.708.400
        II-32.712.0004.643.800   -37.355.800
        III1.129.600.20029.582.60049.665.0001.050.352.600
    32.SATU MAREI643.627.70023.560.60027.239.000592.828.100
        II20.189.5001.510.000   18.679.500
        III663.817.20025.070.60027.239.000611.507.600
    33.SĂLAJI473.559.50014.070.80018.066.000441.422.700
        II11.078.200364.600   10.713.600
        III484.637.70014.435.40018.066.000452.136.300
    34.SIBIUI720.100.50042.298.70029.665.000648.136.800
        II23.865.200300.000   23.565.200
        III743.965.70042.598.70029.665.000671.702.000
    35.SUCEAVAI1.172.358.60082.933.50058.338.0001.031.087.100
        II25.449.80015.010.500   10.439.300
        III1.197.808.40097.944.00058.338.0001.041.526.400
    36.TELEORMANI597.759.6008.569.50027.896.000561.294.100
        II22.202.7001.161.700   21.041.000
        III619.962.3009.731.20027.896.000582.335.100
    37.TIMIŞI1.027.036.70079.693.20041.289.000906.054.500
        II45.733.200-10.295.000   56.028.200
        III1.072.769.90069.398.20041.289.000962.082.700
    38.TULCEAI399.157.80013.475.00016.746.000368.936.800
        II14.130.8000   14.130.800
        III413.288.60013.475.00016.746.000383.067.600
    39.VASLUII758.931.20028.991.60036.840.000693.099.600
        II-6.807.200498.100   -7.305.300
        III752.124.00029.489.70036.840.000685.794.300
    40.VÂLCEAI695.927.30017.088.80028.589.000650.249.500
        II13.363.900994.600   12.369.300
        III709.291.20018.083.40028.589.000662.618.800
    41.VRANCEAI588.439.20016.998.30027.092.000544.348.900
        II12.447.900-926.300   13.374.200
        III600.887.10016.072.00027.092.000557.723.100
    42.MUN. BUCUREŞTII2.537.540.200176.109.86073.414.0002.288.016.340
        II41.124.4000   41.124.400
        III2.578.664.600176.109.86073.414.0002.329.140.740
   +  Anexa 7b)I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământpreuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor,oraşelor şi municipiilor, pe anul 2003
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatădin care, pentru:
    Finanţarea cheltuielilor de personalBurse pentru elevi şi obiecte de inventar
      TOTALI31.327.217.54031.069.593.840257.623.700
        II-35.801.400-35.801.4000
        III31.291.416.14031.033.792.440257.623.700
    1.ALBAI612.395.200607.851.8004.543.400
        II14.290.10014.290.100  
        III626.685.300622.141.9004.543.400
    2.ARADI597.693.900592.574.1005.119.800
        II10.840.20010.840.200  
        III608.534.100603.414.3005.119.800
    3.ARGEŞI1.013.450.6001.005.636.2007.814.400
        II31.642.30031.642.300  
        III1.045.092.9001.037.278.5007.814.400
    4.BACĂUI1.161.217.5001.151.833.1009.384.400
        II-59.953.300-59.953.300  
        III1.101.264.2001.091.879.8009.384.400
    5.BIHORI959.855.700952.319.3007.536.400
        II5.036.0005.036.000  
        III964.891.700957.355.3007.536.400
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI533.604.400529.481.0004.123.400
        II-5.396.300-5.396.300  
        III528.208.100524.084.7004.123.400
    7.BOTOŞANII676.933.700671.194.3005.739.400
        II366.600366.600  
        III677.300.300671.560.9005.739.400
    8.BRAŞOVI805.100.700797.941.2007.159.500
        II31.515.50031.515.500  
        III836.616.200829.456.7007.159.500
    9.BRĂILAI487.475.900483.264.8004.211.100
        II20.432.30020.432.300  
        III507.908.200503.697.1004.211.100
    10.BUZĂUI727.680.700721.989.7005.691.000
        II-20.504.000-20.504.000  
        III707.176.700701.485.7005.691.000
    11.CARAŞ-SEVERINI461.876.800457.941.8003.935.000
        II5.753.5005.753.500  
        III467.630.300463.695.3003.935.000
    12.CĂLĂRAŞII389.438.500385.667.4003.771.100
        II5.424.4005.424.400  
        III394.862.900391.091.8003.771.100
    13.CLUJI1.043.829.6001.036.186.1007.643.500
        II-24.030.200-24.030.200  
        III1.019.799.4001.012.155.9007.643.500
    14.CONSTANŢAI925.436.900916.631.5008.805.400
        II32.995.50032.995.500  
        III958.432.400949.627.0008.805.400
    15.COVASNAI383.500.700380.800.6002.700.100
        II3.676.0003.676.000  
        III387.176.700384.476.6002.700.100
    16.DÂMBOVIŢAI782.070.300775.566.0006.504.300
        II-19.285.100-19.285.100  
        III762.785.200756.280.9006.504.300
    17.DOLJI1.191.563.0001.183.177.6008.385.400
        II-179.148.300-179.148.300  
        III1.012.414.7001.004.029.3008.385.400
    18.GALAŢII870.237.000862.564.0007.673.000
        II-35.215.200-35.215.200  
        III835.021.800827.348.8007.673.000
    19.GIURGIUI304.101.300301.202.2002.899.100
        II-5.060.400-5.060.400  
        III299.040.900296.141.8002.899.100
    20.GORJI681.853.200676.751.9005.101.300
        II-67.949.400-67.949.400  
        III613.903.800608.802.5005.101.300
    21.HARGHITAI596.726.400592.836.1003.890.300
        II-7.409.600-7.409.600  
        III589.316.800585.426.5003.890.300
    22.HUNEDOARAI707.001.300700.819.6006.181.700
        II13.531.40013.531.400  
        III720.532.700714.351.0006.181.700
    23.IALOMIŢAI364.011.700360.530.5003.481.200
        II-1.247.100-1.247.100  
        III362.764.600359.283.4003.481.200
    24.IAŞII1.196.775.1001.186.405.90010.369.200
        II20.791.70020.791.700  
        III1.217.566.8001.207.197.60010.369.200
    25.ILFOVI247.618.700244.872.4002.746.300
        II30.527.80030.527.800  
        III278.146.500275.400.2002.746.300
    26.MARAMUREŞI844.087.800837.157.4006.930.400
        II-5.962.200-5.962.200  
        III838.125.600831.195.2006.930.400
    27.MEHEDINŢII453.624.600449.733.9003.890.700
        II20.309.70020.309.700  
        III473.934.300470.043.6003.890.700
    28.MUREŞI907.597.000900.971.1006.625.900
        II27.476.60027.476.600  
        III935.073.600928.447.7006.625.900
    29.NEAMŢI914.991.100907.977.0007.014.100
        II-101.351.700-101.351.700  
        III813.639.400806.625.3007.014.100
    30.OLTI672.285.400666.509.6005.775.800
        II45.297.40045.297.400  
        III717.582.800711.807.0005.775.800
    31.PRAHOVAI1.087.708.4001.078.647.9009.060.500
        II-37.355.800-37.355.800  
        III1.050.352.6001.041.292.1009.060.500
    32.SATU MAREI592.828.100588.146.5004.681.600
        II18.679.50018.679.500  
        III611.507.600606.826.0004.681.600
    33.SĂLAJI441.422.700438.270.2003.152.500
        II10.713.60010.713.600  
        III452.136.300448.983.8003.152.500
    34.SIBIUI648.136.800642.890.5005.246.300
        II23.565.20023.565.200  
        III671.702.000666.455.7005.246.300
    35.SUCEAVAI1.031.087.1001.022.287.9008.799.200
        II10.439.30010.439.300  
        III1.041.526.4001.032.727.2008.799.200
    36.TELEORMANI561.294.100556.740.7004.553.400
        II21.041.00021.041.000  
        III582.335.100577.781.7004.553.400
    37.TIMIŞI906.054.500898.287.2007.767.300
        II56.028.20056.028.200  
        III962.082.700954.315.4007.767.300
    38.TULCEAI368.936.800365.935.4003.001.400
        II14.130.80014.130.800  
        III383.067.600380.066.2003.001.400
    39.VASLUII693.099.600688.096.2005.003.400
        II-7.305.300-7.305.300  
        III685.794.300680.790.9005.003.400
    40.VÂLCEAI650.249.500644.250.7005.998.800
        II12.369.30012.369.300  
        III662.618.800656.620.0005.998.800
    41.VRANCEAI544.348.900539.871.8004.477.100
        II13.374.20013.374.200  
        III557.723.100553.246.0004.477.100
    42.MUN. BUCUREŞTII2.288.016.3402.267.780.74020.235.600
        II41.124.40041.124.400  
        III2.329.140.7402.308.905.14020.235.600
  --------