HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 4 noiembrie 2003privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2003 din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 11 noiembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2003, la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", pentru Prefectura Judeţului Braşov, cu suma de 500 milioane lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, în scopul finanţării cheltuielilor necesare pentru organizarea festivitatilor ocazionate de aniversarea zilei de 15 noiembrie 1987, la împlinirea a 16 ani de la miscarea anticomunista ce a avut loc în municipiul Braşov.  +  Articolul 2Acţiunile ce urmează a fi realizate pentru aceasta aniversare se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte dispoziţii legale.  +  Articolul 3Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat şi în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2003.  +  Articolul 4Cu sumele rămase neutilizate se reintregeste Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 4 noiembrie 2003.Nr. 1.269.--------------