DECRET nr. 682 din 30 octombrie 2003privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 11 noiembrie 2003    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 alin. (1) pct. II.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,la propunerea ministrului culturii şi cultelor,pentru contribuţia deosebită la cunoaşterea valorilor teatrului românesc în lume,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria F "Promovarea culturii", următorilor:- domnului John Elsom;- domnului Ian Herbert;- doamnei Margareta Niculescu.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnam acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEBucureşti, 30 octombrie 2003.Nr. 682.-------------