HOTĂRÂRE nr. 1.267 din 4 noiembrie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscală, din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 11 noiembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscală, din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 4 noiembrie 2003.Nr. 1.267.  +  AnexăNORMA 04/11/2003