DECIZIE nr. 435 din 6 octombrie 2003referitoare la autorizarea concentrarii economice realizate de Societatea Comercială MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L. prin cumpărarea unor elemente de activ de la Societatea Comercială SHELL ROMÂNIA - S.R.L.
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 11 noiembrie 2003    Preşedintele Consiliului Concurentei,în baza:1. Decretului nr. 1.075 din 21 decembrie 2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;2. Legii concurentei nr. 21/1996;3. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice;4. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurentei;5. materialelor din dosarul cauzei (RS-310 din 28 august 2003);6. Notei Departamentului servicii (V2-1.824 din 6 octombrie 2003),luând în considerare ca:1. La data de 29 iulie 2003, prin Contractul privind vânzarea-cumpărarea de staţii de vânzare cu amănuntul (denumit în continuare Contract), încheiat între Societatea Comercială MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L. (denumita în continuare MOL ROMÂNIA)*1), în calitate de cumpărător, şi Societatea Comercială SHELL ROMÂNIA - S.R.L. (denumita în continuare SHELL)*2), în calitate de vânzător, MOL ROMÂNIA va achizitiona, cu efect de la data finalizarii, următoarele active (denumite în continuare active):- 23 de staţii de vânzare cu amănuntul, inclusiv structurile;- echipamentele;- stocurile;- sistemele informatice de vânzare cu amănuntul.2. Conform definitiilor date în cuprinsul Contractului, activele societăţii SHELL, asupra cărora urmează a se dobândi controlul de către MOL ROMÂNIA, înseamnă toate drepturile, titlurile de proprietate şi beneficiile deţinute de către vânzător din sau în legătură cu staţiile de vânzare cu amănuntul şi cuprind următoarele:- staţii de vânzare cu amănuntul: staţiile identificate în partea A din anexa nr. 1 la Contract, utilizate pentru vânzarea de combustibili auto şi, în măsura aplicabilă, pentru vânzarea de consumabile;- structuri: toate clădirile şi alte construcţii din cadrul fiecărei staţii de vânzare cu amănuntul;- echipamente: maşinile, echipamentele sau alte articole prevăzute în partea B din anexa nr. 1 la Contract, cu privire la fiecare statie de vânzare cu amănuntul;- stocuri: stocul de combustibili auto şi consumabile, dacă exista, deţinute de către vânzător la ora 9,00 pe data predării, cu privire la fiecare statie de vânzare cu amănuntul;- sistemele informatice de vânzare cu amănuntul: sistemele IT de vânzare cu amănuntul operationale, constând, în mod obişnuit, din 3 computere fără software (2 în spaţiile de vânzare şi 1 în biroul din spate), 2 afisaje pentru clienţi, 2 cititoare de coduri cu bare, 2 cititoare de coduri carduri şi 1 imprimanta în biroul din spate, cu privire la fiecare statie de vânzare cu amănuntul.3. Potrivit clauzei nr. 3.1 din Contract, vânzarea-cumpărarea se va finaliza în cea de a 7-a zi lucrătoare după îndeplinirea sau renunţarea la condiţiile prevăzute în clauza nr. 3.2. În temeiul clauzei contractuale nr. 3.2, finalizarea va fi condiţionată de îndeplinirea sau renunţarea la următoarele condiţii prealabile:(i) autorizarea operaţiunii în cauza de către Consiliul Concurentei;(îi) primirea, de către vânzător, de la proprietari sau alţi deţinători de drepturi reale asupra statiilor de vânzare cu amănuntul, a consimtamintelor necesare în vederea transferării contractelor privind drepturile asupra statiilor de vânzare cu amănuntul către cumpărător;(iii) primirea de către cumpărător de la vânzător a încheierilor emise de către birourile de carte funciară pentru fiecare statie, care să ateste ca drepturile de proprietate, respectiv de folosinţă, asupra statiilor sunt înregistrate corespunzător pe numele vânzătorului.4. Conform informaţiilor furnizate în formularul de notificare*3), data estimată a finalizarii Contractului este 15 decembrie 2003; ulterior acestei date, SHELL va opera staţiile de vânzare cu amănuntul maximum doua luni - până la data de 15 februarie 2004, data la care se va trece la predarea-preluarea efectivă a statiilor de vânzare cu amănuntul şi la schimbarea de design.5. Achiziţionarea de către MOL ROMÂNIA a controlului direct asupra activelor din SHELL reprezintă o concentrare economică, realizată prin cumpărarea de elemente de activ, conform art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 şi prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice.6. Cifrele de afaceri realizate de părţile implicate, în anul 2002, depăşesc pragul de minimis prevăzut de art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare.7. Notificarea a devenit efectivă la data de 17 septembrie 2003.8. Societatea achizitoare, MOL ROMÂNIA, are ca obiect principal de activitate comerţul cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule. MOL ROMÂNIA este controlată, în proporţie de 100%, de către MOL HUNGARIAN OIL amp; GAS COMPANY Rt. MOL ROMÂNIA nu controlează societăţi comerciale din ţara sau din străinătate.9. Tipurile de servicii prestate de MOL ROMÂNIA sunt următoarele:- servicii de comercializare a combustibililor auto - în toate staţiile;- servicii de comercializare autogaz - o statie şi butelii (în 29 de staţii);- servicii de comercializare a mărfurilor shop - în toate staţiile;- servicii de comercializare a produselor snack - în toate staţiile;- servicii de întreţinere auto: spălătorii auto automate, aspirator auto, curatator tapiterie, compresor umflat pneuri;- servicii de acceptare carduri - gratuit, în toate staţiile.10. Activele implicate în operaţiunea de concentrare economică au aparţinut societăţii SHELL, care are ca obiect principal de activitate intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie. SHELL este controlată, în proporţie de 100%, de către SHELL OVERSEAS HOLDINGS Ltd - Marea Britanie; SHELL OVERSEAS HOLDINGS Ltd - Marea Britanie, precum şi SHELL nu exercita controlul asupra altor societăţi comerciale din România.11. Tipurile de servicii prestate de către activele achiziţionate sunt următoarele:- servicii de comercializare a combustibililor auto (în toate staţiile);- servicii de comercializare a autogazului*4) (doar într-o statie: Suceava Unirii) şi a buteliilor (în 16 staţii);- servicii de comercializare a mărfurilor shop*5) (în toate staţiile);- servicii de comercializare a produselor snack*6) (doar într-o statie: SHELL Piatra-Neamt);- servicii de spalatorie auto*7) (în doua staţii).12. Piaţa relevanta a produsului pe care are loc operaţiunea de concentrare economică este piaţa pe care acţionează activele achiziţionate; piaţa relevanta a produsului este constituită din: piaţa serviciilor de comercializare a carburantilor, piaţa serviciilor de comercializare a autogazului şi a buteliilor, piaţa serviciilor de comercializare a mărfurilor shop, piaţa serviciilor de comercializare a produselor snack şi piaţa serviciilor de spalatorie auto.13. Societatea achizitoare - MOL ROMÂNIA - era prezenta, până la momentul achiziţiei în discuţie, pe pieţele relevante ale produsului definite la pct. 12.14. Din punct de vedere al pieţei relevante geografice, analiza operaţiunii în cauza prezintă interes pe piaţa serviciilor de comercializare a carburantilor. După achiziţia celor 23 de active de la SHELL, MOL ROMÂNIA va deţine 77 de staţii de vânzare cu amănuntul, faţă de 54 de staţii, cat detinea anterior operaţiunii de concentrare economică. Analiza a fost efectuată atât în ipoteza în care piaţa relevanta geografică ar fi piaţa naţionala, cat şi în ipoteza în care piaţa relevanta geografică ar fi piaţa locală (constituită din fiecare localitate în care se achiziţionează active).15. În ipoteza în care piaţa relevanta geografică unde se manifesta concurenta între staţiile de vânzare cu amănuntul a carburantilor ar fi piaţa naţionala, cota de piaţa deţinută de MOL ROMÂNIA după achiziţia în cauza va fi de aproximativ 3,7%, faţă de 2,6%, cat detinea anterior operaţiunii de concentrare economică. În aceste condiţii, se poate afirma ca operaţiunea de concentrare eco- nomica notificată nu va avea un impact semnificativ asupra pieţei relevante, aceasta neconducand la crearea sau consolidarea unei poziţii dominante a MOL ROMÂNIA pe aceasta piaţa.16. În ipoteza în care piaţa relevanta geografică unde se manifesta concurenta între staţiile de vânzare cu amănuntul a carburantilor ar fi piaţa locală, cota de piaţa deţinută de MOL ROMÂNIA după achiziţia în cauza se prezintă astfel:- în Bucureşti: 5,75% (iniţial detinea 5,17%);- în Bacau: 6,67% (iniţial nu era prezenta);- în Brăila: 4,55% (iniţial nu era prezenta);- în Botosani: 8,33% (iniţial nu era prezenta);- în Cluj-Napoca: 10,34% (iniţial detinea 6,9%);- în Constanta: 10,20% (iniţial detinea 4,08%);- în Galaţi: 9,09% (iniţial nu era prezenta);- în Giurgiu: 8,33% (iniţial nu era prezenta);- în Hunedoara: 20% (iniţial nu era prezenta);- în Iaşi: 3,23% (iniţial nu era prezenta);- în Onesti: 16,67% (iniţial nu era prezenta);- în Piatra-Neamt: 12,5% (iniţial nu era prezenta);- în Ploiesti: 8% (iniţial detinea 4%);- în Pitesti: 9,09% (iniţial detinea 4,55%);- în Roman: 12,5% (iniţial nu era prezenta);- în Slatina: 12,5% (iniţial nu era prezenta);- în Suceava: 5,56% (iniţial nu era prezenta);- în Targoviste: 9,09% (iniţial nu era prezenta);- în Timişoara: 10,87% (iniţial detinea 6,52%).MOL ROMÂNIA va deţine pe pieţele locale cote de piaţa situate între 3,23% (în Iaşi) şi 20% (în Hunedoara), cote de piaţa calculate în funcţie de ponderea numărului de staţii aflate în exploatarea acestei societăţi, după achiziţie, în numărul total de staţii aflate în exploatare, situate în fiecare dintre localităţile în care MOL ROMÂNIA achiziţionează staţii de vânzare cu amănuntul de la SHELL. De asemenea, în 13 dintre cele 20 de localităţi, MOL ROMÂNIA nu era prezenta anterior operaţiunii de concentrare economică; prin aceasta operaţiune, MOL ROMÂNIA îşi asigura o reţea naţionala de staţii de vânzare cu amănuntul. Având în vedere aceste aspecte, rezultă că nu se pune problema unei afectari semnificative a mediului concurential de pe pieţele relevante, în urma operaţiunii de concentrare economică notificate.17. Pe piaţa naţionala a serviciilor de comercializare a mărfurilor shop, MOL ROMÂNIA detinea, anterior operaţiunii în discuţie, 54 de magazine, ajungând, după operaţiunea de concentrare economică, să deţină 77 de magazine. MOL ROMÂNIA va deţine pe piaţa naţionala, ulterior operaţiunii de concentrare economică, o cota de piaţa situata sub 1%. În concluzie, impactul operaţiunii de concentrare economică este nesemnificativ pe aceasta piaţa.18. Pe piaţa serviciilor de comercializare a produselor snack impactul operaţiunii de concentrare economică este, de asemenea, nesemnificativ, doar una dintre cele 23 de staţii de vânzare cu amănuntul achiziţionate prestand acest tip de servicii (SHELL Piatra-Neamt). Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru piaţa serviciilor de comercializare a autogazului şi a buteliilor, doar una dintre cele 23 de staţii de vânzare cu amănuntul achiziţionate de la SHELL comercializand autogaz (SHELL Suceava Unirii).19. Pe piaţa naţionala a serviciilor de spalatorie auto MOL ROMÂNIA detinea, anterior operaţiunii în discuţie, 28 de spălătorii auto, ajungând, după operaţiunea de concentrare economică, să deţină 32 de spălătorii auto. Cota de piaţa deţinută de către MOL ROMÂNIA pe piaţa naţionala, după operaţiunea de concentrare economică, va fi sub 1%, deci impactul operaţiunii de concentrare economică este nesemnificativ pe aceasta piaţa relevanta.20. În urma analizei efectelor concentrarii economice realizate de către MOL ROMÂNIA prin preluarea controlului asupra activelor din SHELL, rezultă că nu se creează şi nu se consolideaza o poziţie dominantă care conduce sau ar putea conduce la restrangerea, înlăturarea ori denaturarea semnificativă a concurentei pe piaţa relevanta,------------*1) Sediul: Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 109, etaj 4, judeţul Cluj; nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J 12/729/2000.*2) Sediul: Bucureşti, bd. Carol I nr. 64, sectorul 2; nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J 40/2792/1992.*3) Pagina nr. 3 din notificare.*4) Prin intermediul agenţilor SHELL.*5) Prin intermediul agenţilor SHELL.*6) Prin intermediul agenţilor SHELL.*7) Prin intermediul agenţilor SHELL.DECIDE:  +  Articolul 1În conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 şi ale pct. 124 lit. b) din partea a II-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, se autorizeaza concentrarea economică realizată de MOL ROMÂNIA, prin preluarea controlului asupra activelor din SHELL, constatând ca, deşi cade sub incidenţa legii, nu exista motive pentru a fi refuzată.  +  Articolul 2MOL ROMÂNIA este obligată, conform prevederilor art. 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996, sa plătească taxa de autorizare a concentrarii economice notificate.  +  Articolul 3Taxa de autorizare, conform prevederilor Instrucţiunilor date de Consiliul Concurentei în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, calculată pe baza datelor furnizate de către MOL ROMÂNIA prin Adresa nr. 6.442 din 22 septembrie 2003, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2-1.773 din 22 septembrie 2003, este de 3.272.147.338 (trei miliarde doua sute şaptezeci şi doua milioane o suta patruzeci şi şapte mii trei sute treizeci şi opt) lei.  +  Articolul 4Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei decizii de către MOL ROMÂNIA la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 361280013302 deschis la Banca Naţionala a României, Sucursala Judeţului Cluj, beneficiar Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică Cluj, cu menţiunea: "pentru autorizarea concentrarii economice". Pe versoul ordinului de plată se va menţiona: cod cont: 20170103. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.  +  Articolul 5Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ.  +  Articolul 6În conformitate cu art. 62 din Legea nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala MOL ROMÂNIA, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 7Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.  +  Articolul 8Departamentul servicii şi Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.  +  Articolul 9Secretariatul general va transmite aceasta decizie la:Societatea Comercială MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L.Sediul: Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 109, etaj 4, judeţul ClujNr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J 12/729/2000Cod unic de înregistrare: 7745470Telefon: 0264/407 600Fax: 0264/594 852.Preşedintele Consiliului Concurentei,Theodor Valentin PurcareaBucureşti, 6 octombrie 2003.Nr. 435.-------