DECRET nr. 30 din 5 februarie 1983privind trecerea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 5 februarie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara trece din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.  +  Articolul 2Preşedintele Comitetului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.  +  Articolul 3Directorul Institutului central de fizica îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România────────────────