ORDIN nr. 622 din 23 octombrie 2003pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane" (revizuire PD 162-1983), indicativ PD 162-2002
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 7 noiembrie 2003    În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,având în vedere Avizul Comitetului tehnic de specialitate nr. 62 din 4 august 2003,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnica "Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane", indicativ PD 162-2002, elaborata de Societatea Comercială "IPTANA" - S.A. şi prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală tehnica va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.---------- Notă *) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România".p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Marius Sorin Ovidiu Bota,secretar de statBucureşti, 23 octombrie 2003.Nr. 622.-------