ORDIN nr. 5.202 din 8 octombrie 2003pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Nr. 5.202 din 8 octombrie 2003
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 353 din 23 iulie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003  În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,având în vedere prevederile art. 30 şi ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

  Elena Dumitru

  Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

  Alexandru Athanasiu
   +  AnexăMETODOLOGIE 08/10/2003