DECRET nr. 215 din 3 septembrie 1987privind reorganizarea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industrie Petrochimice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 septembrie 1987    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pentru coordonarea unitară şi perfecţionarea activităţii în domeniile chimiei şi petrochimiei, pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, prin fuziunea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerul Industriei Petrochimice, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice se vor stabili prin decret al Consiliului de Stat.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România──────────────