DECRET nr. 158 din 15 iunie 1987privind instituirea medaliei jubiliare "25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România"
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 26 din 17 iunie 1987    Cu prilejul aniversarii a 25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România,în temeiul art. 63 punctul 6 din Constituţie,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se instituie medalia jubiliara 25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România.Medalia jubiliara "25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România" se conferă cooperatorilor, mecanizatorilor, specialiştilor, activistilor de partid şi de stat, ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, conducătorilor de unităţi industriale şi agricole, cadrelor din domeniul ştiinţei, învăţămîntului şi culturii, care şi-au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, la înfăptuirea obiectivelor noii revoluţii agrare.  +  Articolul 2Descrierea medaliei jubiliare "25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România" şi modul de purtare a acesteia sînt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa Descrierea medaliei jubiliare "25 de ani de la încheiereacooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România"  +  Articolul 1Însemnul medaliei jubiliare "25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România" are forma unei piese circulare, cu diametrul de 32 mm, pe care sînt gravate în relief:- pe avers: un grup format dintr-un muncitor, o taranca ţinînd în brate un snop de grîu şi un taran; fundalul medaliei reprezintă tractoare arind, un soare la rasarit şi combine recoltind;- pe revers: în centru un soare cu raze, avînd înscris pe glob "25 de ani"; pe razele soarelui, spre exterior, este asezata o cununa de spice de grîu, care în partea superioară cuprinde simbolul "secera şi ciocanul"; pe marginea medaliei este înscris "de la încheierea cooperativizarii agriculturii", iar în partea inferioară cifra XXV. Însemnul medaliei este confectionat din bumbac patinat.  +  Articolul 2Medalia este prinsă printr-un panou de un suport metalic de forma trapezoidala, cu ac de prindere, avînd latura superioară de 25 mm, iar celelalte laturi egale doua cîte doua, înălţimea de 12 mm şi lăţimea de 30 mm. Pe suport este reprezentat, în email, drapelul de stat al Republicii Socialiste România, avînd culorile aşezate orizontal, susţinut de doua ramuri de laur.  +  Articolul 3Bareta medaliei, avînd lăţimea de 23 mm, este confectionata din panglica de mătase moarata, de culoare albastra, bordata pe lateral de doua bare de culoare galbena, montata pe un suport metalic cu ac de prindere.  +  Articolul 4Însemnul medaliei jubiliare "25 de ani de la încheierea cooperativizarii agriculturii în Republica Socialistă România" se poarta pe partea stinga a pieptului în rind cu medaliile jubiliare şi după celelalte distincţii conferite.────────────────