HOTĂRÂRE nr. 1.232 din 24 octombrie 2003privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Pestera şi transmiterea acestuia din domeniul public al judeţului Dambovita în domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 noiembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Pestera din categoria funcţională drum judeţean în categoria funcţională drum de exploatare deschis circulaţiei publice şi transmiterea acestuia din domeniul public al judeţului Dambovita şi din administrarea Consiliului Judeţean Dambovita în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 2Anexele nr. 2-4 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi poz. 161 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dambovita, precum şi al municipiului Targoviste, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dambovita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 bis din 24 aprilie 2002, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 3Transmiterea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Consiliul Judeţean Dambovita şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan Rusp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Sergiu Sechelariu,secretar de statp. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistru delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 1.232.--------------