ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 24 octombrie 2003pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu doua noi alineate, (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Justa despăgubire prevăzută la alin. (3) se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare.(3^2) Cuantumul despăgubirii se stabileşte în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare, de către o comisie de evaluare formată din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ai Ministerului Finanţelor Publice, constituită prin ordin comun."  +  Articolul II (1) Pentru imobilele preluate pe bază de protocol de predare-preluare, în conformitate cu dispoziţiile art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi pentru care Guvernul a fost obligat prin hotărâri judecătoreşti sa emita hotărâri de acordare a justei despăgubiri, aceasta se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. (2) Cuantumul despăgubirii se stabileşte în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către comisia de evaluare prevăzută la alin. (3^2) al art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 110.-------