ORDIN nr. 166 din 1 octombrie 2003referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 octombrie 2003    În baza:- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi (2) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma aprobării în plenul Consiliului Concurentei şi a avizului favorabil al Consiliului Legislativ, se pune în aplicare Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin împreună cu regulamentul menţionat vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurentei,Theodor Valentin PurcareaBucureşti, 1 octombrie 2003.Nr. 166.REGULAMENT 01/10/2003