DECRET nr. 539 din 23 decembrie 1970privind înfiinţarea Ministerului Turismului*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 153 din 25 decembrie 1970    _________ Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 27/1971.EXPUNERE DE MOTIVEŢinînd seama de dezvoltarea pe care a cunoscut-o turismul intern şi internaţional în ţara noastră, de perspectivele acestui important domeniu de activitate, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a hotărît, ca propunerea Consiliului de Miniştri, înfiinţarea Ministerului Turismului din Republica Socialistă România.Ministerul Turismului are sarcina de a infaptui politica partidului şi statului în domeniul turismului în Republica Socialistă România, coordonează întreaga activitate de turism din ţara noastră, conduce şi îndrumă întreprinderile şi unităţile de turism din subordinea sa.În acest sens a fost emis alăturatul decret.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se înfiinţează Ministerul Turismului avînd sarcina de a infaptui politica partidului şi statului în domeniul turismului în Republica Socialistă România.Ministerul Turismului coordonează întreaga activitate de turism din Republica Socialistă România, conduce şi îndrumă întreprinderile şi unităţile de turism din subordinea sa.  +  Articolul 2Ministerul Turismului va prelua atribuţiile şi sarcinile Oficiului Naţional de Turism, prevăzute în Decretul nr. 32/1967 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Turism al Republicii Socialiste România, aprobat prin Legea nr. 3/1967.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data prezentului decret, Consiliul de Miniştri va prezenta proiectul de act normativ privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUBucureşti, 23 decembrie 1970.Nr. 539.────────────────