DECRET nr. 330 din 19 septembrie 1977privind unele măsuri pentru atragerea personalului la locurile de muncă productive din subteran
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 19 septembrie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 septembrie 1977 retribuţiile tarifare ale muncitorilor şi maiştrilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran - abataje, lucrări de pregătire, deschideri şi investiţii miniere - din unităţile miniere din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei vor fi mai mari cu 5% faţă de cele prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 188/1977 pentru aplicarea majorării retributiei personalului muncitor.  +  Articolul 2Anexa nr. 2 la Decretul Consiliului de Stat nr. 188/1977 se completează potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 3Personalul din unităţile miniere, din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, care lucrează în subteran, va primi gratuit, la intrarea în schimb, o masa calda în limita sumei de 6 lei.Sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli se suporta din fondurile asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 4Indicatorii economici şi financiari aprobaţi pe anul 1977 Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei se modifica cu influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret, potrivit anexei nr. 2*).În mod corespunzător se modifica planul naţional unic, volumul şi structura bugetului de stat, aprobate pe anul 1977.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.----------- Notă *) Anexa nr. 2 se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 1. Cap. I pct. A lit. a) la Decretul Consiliului de Stat nr. 188/1977 pentru aplicarea majorării retributiei personalului muncitor se completează cu următorul text:"Pentru muncitorii din unităţile Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, retribuiţi pe baza reţelelor Mine subteran A, B, C, şi D, care lucrează în locuri de muncă direct productive din subteran - abataje, lucrări de pregătire, deschideri şi investiţii miniere -, retribuţiile tarifare vor fi mai mari cu 5 %. De retribuţii tarifare mai mari cu 5 % vor beneficia şi maiştri şi maistrii principali care conduc nemijlocit formaţii de lucru de la lucrările menţionate mai sus."-------