HOTĂRÂRE nr. 1.944 din 11 septembrie 1968pentru aprobarea Regulamentului privind regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, membrilor acestora, precum şi altor persoane cu misiuni oficiale, care vin sau sînt în trecere prin Republica Socialistă România
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 123 din 16 septembrie 1968    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, membrilor acestora, precum şi altor persoane cu misiuni oficiale, care vin sau sînt în trecere prin Republica Socialistă România.  +  Articolul 2Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 779/1951 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul vamal aplicabil reprezentantelor diplomatice şi consulare, membrilor acestora, precum şi altor persoane străine, care vin în misiuni oficiale sau sînt în trecere prin Republica Socialistă România, se abroga.p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,ILIE VERDETBucureşti, 11 septembrie 1968.Nr. 1944.REGULAMENT 11/09/1968