HOTĂRÎRE Nr. 177 din 22 aprilie 1994cu privire la indexarea pe trimestrul II/1994 a salariului mediu brut de calcul pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 28 aprilie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru perioada aprilie-iunie 1994, ca urmare a creşterii prognozate a preţurilor de consum, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 19.350 lei lunar brut.  +  Articolul 2Salariul mediu brut de calcul, pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în lunile aprilie-iunie 1994, se va determina pe baza salariului mediu brut de calcul pentru luna decembrie 1993, determinat potrivit reglementărilor în vigoare, la care se adauga valoarea indexării medii pe salariat de 44.150 lei lunar brut, care cuprinde valoarea indexării medii pe salariat, aferentă perioadei ianuarie-martie 1994, de 24.800 lei lunar brut, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 34/1994, şi valoarea indexării medii pe salariat de 19.350 lei brut, aferentă perioadei aprilie- iunie 1994, stabilită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, împreună cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, vor hotărî procentul concret de indexare a salariilor, având în vedere valoarea indexării medii pe salariat, salariul mediu realizat în unitate, precum şi fondul care poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea sa înregistreze pierderi şi fără ca indexarea salariilor sa constituie temei pentru majorarea preţurilor şi a tarifelor. La regiile autonome cărora li se acordă subvenţii, indexarea se va face şi cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.  +  Articolul 4Salariile de baza şi celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în suma fixa personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu luna aprilie 1994, cu un coeficient de 14% care cuprinde 13% pentru indexarea propriu-zisa şi 1% pentru preluarea în salariul de baza a indexării calculate asupra sumei de 13.225 lei lunar brut ce se acordă separat sub forma de compensaţie şi care se menţine la aceeaşi valoare până la includerea acesteia în salariul de baza.  +  Articolul 5Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise acestora de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite, din 25 în 25 lei, în favoarea salariatului.  +  Articolul 7 (1) Pentru somerii şi beneficiarii alocaţiei de sprijin aflaţi în plata la data de 31 martie 1994, precum şi pentru persoanele cărora li s-a deschis dreptul la ajutorul de şomaj sau la alocaţia de sprijin până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, drepturile respective se vor acorda începând cu data de 1 aprilie 1994, indexate cu coeficientul de 13% . (2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj sau la alocaţia de sprijin după data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 8Noile transe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii aprilie 1994 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.  +  Articolul 10Prevederile prezentei hotărâri, cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda să se aplice şi unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITcare se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna aprilie 1994
    Venit lunar impozabil - lei -Impozit lunar  - lei -
    până la 5.700 lei5%
    5.701 - 6.200 lei285 + 8% pentru ceea ce depăşeşte 5.700 lei
    6.201 - 8.400 lei325 + 14% pentru ceea ce depăşeşte 6.200 lei
    8.401 - 14.200 lei633 + 17% pentru ceea ce depăşeşte 8.400 lei
    14.201 - 23.200 lei1.619 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 14.200 lei
    23.201 - 34.600 lei3.239 + 19% pentru ceea ce depăşeşte 23.200 lei
    34.601 - 58.500 lei5.405 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 34.600 lei
    58.501 - 81.600 lei10.185 + 21% pentru ceea ce depăşeşte 58.500 lei
    81.601 - 115.900 lei15.036 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 81.600 lei
    115.901 - 174.000 lei22.582 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 115.900 lei
    174.001 - 232.400 lei37.107 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 174.000 lei
    232.401 - 290.200 lei53.459 + 32% pentru ceea ce depăşeşte 232.400 lei
    290.201 - 332.300 lei71.955 + 36% pentru ceea ce depăşeşte 290.200 lei
    peste 332.300 lei87.111 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 332.300 lei
  Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi la art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 16.200 lei, iar suma prevăzută la art. 7 alin. 2 din legea sus-menţionată este de 634.000 lei. ----------