HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 18 septembrie 2003privind stabilirea cuantumurilor unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România şi ale personalului acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 24 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România şi ale personalului acestora,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Cuantumurile obligaţiilor de plată către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a sumelor reprezentând chirii restante, facturate şi neachitate, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente acestora, datorate de Ambasada Republicii Islamice Iran pe anul 2003, pentru imobilul situat în municipiul Bucureşti, bd. Lascar Catargiu nr. 39, sectorul 1, şi de către Ambasada Republicii Federative a Braziliei pe perioada iunie 2000 - martie 2001, pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Praga nr. 11, sectorul 1, anulate potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2003, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Cuantumurile obligaţiilor de plată ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată nefacturata, aferentă chiriilor facturate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale personalului acestora, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente, anulate potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2003, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Cuantumurile obligaţiilor de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale personalului acestora a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată facturată şi neachitata, aferentă chiriilor facturate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", anulate potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2003, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 18 septembrie 2003.Nr. 1.093.  +  Anexa 1
     SITUAŢIA CENTRALIZATA A DATORIILOR DIN CHIRII ŞI PENALITĂŢI LA 31.12.2003
  AMBASADA PERIOADA CHIRIA USD PENALITĂŢI USD
  BRAZILIA Str. Praga nr. 11 iunie 2000- martie 2001 42.630 22.434
  TOTAL 42.630 22.434
  IRAN Bdul L. Catargiu nr. 39 AN 2003 83.652 5.010
  TOTAL 83.652 5.010
   +  Anexa 2
  SITUAŢIA SPAŢIILOR FACTURATE FĂRĂ TVA IANUARIE-AUGUST 1998
  Nr. crt AMBASADA ADRESA PERIOADA TVA LEI
  1 AFRICA DE SUD GR.ALEXANDRESCU 86 IANUARIE-IUNIE 1998 139.402.671
  2 ARGENTINA ALEEA ALEXANDRU 1 IANUARIE-AUGUST 1998 181.470.188
  3 ALGERIA KISELEFF 45A IANUARIE-AUGUST 1998 111.850.705
  4 ALGERIA ANA IPATESCU 29 IANUARIE-AUGUST 1998 90.001.492
  5 AUSTRIA SALCAMILOR 12/1 IANUARIE-AUGUST 1998 13.199.859
  6 AUSTRIA DROBETA 4-10/6 IANUARIE-AUGUST 1998 13.888.811
  7 ARMENIA CALOTESTI 1/5 IANUARIE-AUGUST 1998 8.855.137
  8 CONSULAT AUSTRALIA M.EMINESCU 124A/ 8LP.1 IANUARIE-AUGUST 1998 23.478.873
  9 ALBANIA MODROGAN 4 IANUARIE-IULIE 1998 110.798.147
  10 ALBANIA D.ZAMFIRESCU 7 AUGUST 1998 5.887.860
  11 ALBANIA CAMPINA 46-48/9L7 AUGUST 1998 1.373.834
  12 BRAZILIA DACIA 79+GJ IANUARIE-AUGUST 1998 108.400.774
  13 BRAZILIA PRAGA 11+GJ IANUARIE-AUGUST 1998 56.112.164
  14 BELARUS KISELEFF 455/6+GJ10 IANUARIE-AUGUST 1998 54.939.302
  15 BELARUS CAMPINA 46-48/6 FEBRUARIE-AUGUST 1998 12.059.400
  16 BOLIVIA M.EMINESCU 44-48/ 14L12 IANUARIE-AUGUST 1998 23.291.282
  17 BOLIVIA M.EMINESCU 44- 54LP.8 APRILIE-AUGUST 1998 188.562
  18 BOLIVIA AL.DONICI 2/5 MARTIE-AUGUST 1998 17.725.124
  19 CANADA POLONA 2 IANUARIE-AUGUST 1998 87.686.790
  20 CANADA N.IORGA 36 IANUARIE-AUGUST 1998 195.476.871
  21 CHILE L.CATARGIU 8 IANUARIE-AUGUST 1998 97.305.849
  22 COLUMBIA J.L.CALDERON 1 IANUARIE-AUGUST 1998 70.869.863
  23 COLUMBIA POLONA 35/3 IANUARIE-AUGUST 1998 21.786.470
  24 CHINA CARPAŢI 7 IANUARIE-AUGUST 1998 86.360.967
  25 CONGO SF.SPIRIDON 10 IANUARIE-AUGUST 1998 35.516.415
  26 COSTA RICA M.EMINESCU 124A/ 3LP.2 IANUARIE-AUGUST 1998 13.736.078
  27 CROATIA STIRBEI VODA 87 IANUARIE-AUGUST 1998 50.366.756
  28 CROATIA D.ZAMFIRESCU 7/1 IANUARIE-APRILIE 1998 19.704.762
  29 CROATIA DOROBANTILOR 18 MAI-AUGUST 1998 30.625.760
  30 COREEA DE SUD PANGRATTI 15 IANUARIE-AUGUST 1998 83.669.197
  31 DANEMARCA BURGHELEA 3 IANUARIE-AUGUST 1998 75.775.743
  32 DANEMARCA DACIA 54 IANUARIE-IUNIE 1998 62.578.148
  33 ELVETIA PITAR MOS 12 IANUARIE-AUGUST 1998 75.944.814
  34 ELVETIA ATENA 12 IANUARIE-AUGUST 1998 65.178.520
  35 ELVETIA PITAR MOS 10/11 IANUARIE-AUGUST 1998 12.657.469
  36 EGIPT CUCU STAROSTESU 6 IANUARIE-AUGUST 1998 84.290.197
  37 EGIPT DACIA 67 IANUARIE-AUGUST 1998 87.360.959
  38 ELENA DACIA 60 IANUARIE-AUGUST 1998 74.201.591
  39 ELENA ORLANDO 6 IANUARIE-AUGUST 1998 103.000.007
  40 ELENA RABAT 3 IANUARIE-AUGUST 1998 83.876.279
  41 ECUADOR BURGHELEA 1 IANUARIE-AUGUST 1998 57.958.446
  42 ECUADOR POLONA 35/1 IANUARIE-AUGUST 1998 19.679.832
  43 FINLANDA ATENA 2 BIA IANUARIE-AUGUST 1998 72.848.006
  44 FINLANDA SOFIA 7 IANUARIE-AUGUST 1998 28.826.997
  45 FILIPINE AVIATORILOR 46 IANUARIE- FEBRUARIE 1998 10.531.422
  46 GERMANIA RABAT 21 IANUARIE-AUGUST 1998 211.631.563
  47 GERMANIA RABAT 21 GJ IANUARIE-AUGUST 1998 6.776.014
  48 GERMANIA KISELEFF 45B IANUARIE-AUGUST 1998 161.405.844
  49 GERMANIA RABAT 19 IANUARIE-AUGUST 1998 68.562.564
  50 GUINEEA BOCSA 4 IANUARIE-IULIE 1998 65.737.800
  51 GUINEEA C-ŢIN DANIEL 16 IANUARIE-IULIE 1998 55.773.196
  52 ISRAEL BURGHELEA 5 IANUARIE-AUGUST 1998 86.964.167
  53 ISRAEL TOAMNEI 42 IANUARIE-AUGUST 1998 48.326.595
  54 IUGOSLAVIA- CONSULAT REMUS 4 IANUARIE-AUGUST 1998 57.040.781
  55 IORDANIA DUMBRAVA ROŞIE 1 IANUARIE-AUGUST 1998 61.864.704
  56 IORDANIA BUCUREŞTI-PLOIESTI 5 IANUARIE-AUGUST 1998 83.778.604
  57 INDIA MODROGAN 16 IANUARIE-AUGUST 1998 106.303.813
  58 INDIA URUGUAY 11 IANUARIE-AUGUST 1998 63.362.550
  59 IRAN ZAMBACCIAN 15 IANUARIE-AUGUST 1998 74.098.457
  60 IRAN ANA IPATESU 39 IANUARIE-AUGUST 1998 125.092.552
  61 IRAK POLONA 8 IANUARIE-AUGUST 1998 169.910.529
  62 IRAK AVIATORILOR 88 IANUARIE-AUGUST 1998 107.252.096
  63 INDONEZIA PRIMAVERII 13 IANUARIE-AUGUST 1998 29.198.277
  64 INDONEZIA ORLANDO 10 IANUARIE-AUGUST 1998 178.392.533
  65 ITALIA H.COANDA 9 IANUARIE-AUGUST 1998 100.941.390
  66 JAPONIA J.MICHELET 8 IANUARIE-AUGUST 1998 88.612.920
  67 JAPONIA POLONA 4 IANUARIE-AUGUST 1998 197.902.188
  68 LIBERIA AVRAM IANCU 8 IANUARIE-AUGUST 1998 34.544.387
  69 LIBERIA M.EMINESCU 82-88/ 19, 20 IANUARIE-AUGUST 1998 32.286.291
  70 LIBAN ATENA 28/1 IANUARIE-IULIE 1998 25.434.153
  71 LIBIA L.CATARGIU 15 IANUARIE-AUGUST 1998 169.626.294
  72 MAROC DACIA 75 IANUARIE-AUGUST 1998 53.027.877
  73 MAROC MAIOR SONTU 11 IANUARIE-AUGUST 1998 67.593.346
  74 MAREA BRITANIE ARMINDENULUI 12 IANUARIE-AUGUST 1998 890.408.880
  75 MALAYEZIA EROILOR SANITARI 89 IANUARIE-AUGUST 1998 52.037.304
  76 MALAYEZIA DACIA 56 IANUARIE-AUGUST 1998 94.828.800
  77 MEXIC DOCENTILOR 10 IANUARIE-AUGUST 1998 67.033.890
  78 MEXIC ARMENEASCA 35 IANUARIE-AUGUST 1998 85.356.487
  79 MACEDONIA EREMIA GRIGORESCU 16 APRILIE-AUGUST 1998 47.493.600
  80 NIGERIA ORLANDO 9 IANUARIE-AUGUST 1998 93.882.970
  81 NIGERIA VENEZUELA 6 IANUARIE-AUGUST 1998 22.715.551
  82 NORVEGIA PRIMAVERII 28, GJ IANUARIE-AUGUST 1998 66.327.308
  83 NORVEGIA DUMBRAVA ROŞIE 4 IANUARIE-AUGUST 1998 95.900.277
  84 OLANDA ATENA 18 IANUARIE-AUGUST 1998 88.743.327
  85 OLANDA ATENA 20 IANUARIE-AUGUST 1998 54.192.226
  86 PORTUGALIA KISELEFF 53 IANUARIE- FEBRUARIE 1998 4.934.607
  87 PORTUGALIA PARIS 55 IANUARIE-AUGUST 1998 50.793.394
  88 PAKISTAN DOCENTILOR 20 IANUARIE-AUGUST 1998 69.088.774
  89 PAKISTAN LONDRA 39 IANUARIE-AUGUST 1998 68.834.551
  90 PALESTINA J.L.CALDERON 46 IANUARIE-AUGUST 1998 70.509.430
  91 PALESTINA PARIS 19-19 BIS IANUARIE-AUGUST 1998 134.498.794
  92 POLONIA DEMETRIADE 16 IANUARIE-AUGUST 1998 87.182.509
  93 PERU KISELEFF 18 IANUARIE-AUGUST 1998 70.970.130
  94 QATAR VENEZUELA 10 IANUARIE-AUGUST 1998 52.280.690
  95 QATAR RABAT 19 IANUARIE-AUGUST 1998 123.233.055
  96 SUA TUDOR ARGHEZI 7 IANUARIE-AUGUST 1998 68.969.139
  97 SUA TUDOR ARGHEZI 9 IANUARIE-AUGUST 1998 175.757.653
  98 SUA KESELEFF 21 IANUARIE-AUGUST 1998 173.230.380
  99 SPANIA ATENA 16 IANUARIE-AUGUST 1998 84.067.071
  100 SPANIA TIRANA 1 IANUARIE-AUGUST 1998 61.346.241
  101 SPANIA TIRANA 1 GARAJ IANUARIE-AUGUST 1998 4.089.749
  102 SPANIA PANGRATTI 23 IANUARIE-AUGUST 1998 37.307.603
  103 SIRIA L.CATARGIU 50 IANUARIE-AUGUST 1998 79.901.316
  104 SIRIA PRIMAVERII 48 IANUARIE-AUGUST 1998 53.416.440
  105 SUDAN ALEEA ALEXANDRU 37 IANUARIE-AUGUST 1998 72.513.304
  106 SUDAN DACIA 69 IANUARIE-AUGUST 1998 67.518.574
  107 SUEDIA SOFIA 5 IANUARIE-AUGUST 1998 83.554.879
  108 TURCIA CONSULAT REPUBLICII 82 IANUARIE-AUGUST 1998 35.596.660
  109 THAILANDA LISTER 32 IANUARIE-AUGUST 1998 101.614.234
  110 THAILANDA V.CONTA 12 IANUARIE-AUGUST 1998 53.025.214
  111 UNGARIA J.L.CALDERON 63 IANUARIE-AUGUST 1998 59.293.720
  112 UNGARIA H.COANDA 5 IANUARIE-AUGUST 1998 80.862.800
  113 UCRAINA A.RUSSO 13-19/7 IANUARIE-AUGUST 1998 24.209.510
  114 URUGUAY URUGUAY 14 IANUARIE-AUGUST 1998 47.040.327
  115 URUGUAY POLONA 35/5 IANUARIE-AUGUST 1998 20.478.134
  116 VENEZUELA PICTOR MIREA 18 IANUARIE-AUGUST 1998 31.005.660
  117 VIETNAM CA.ROSETTI 35 IANUARIE-AUGUST 1998 133.691.263
  118 YEMEN AVIATORILOR 50 IANUARIE-AUGUST 1998 48.276.382
  119 R.D.CONGO-ZAIR ORLANDO 8 IANUARIE-AUGUST 1998 146.462.218
  120 PNUD M.SERGHEESCU 6-8/6 IANUARIE-AUGUST 1998 12.890.589
  121 UNICEF SANDU ALDEA 56 IANUARIE-AUGUST 1998 32.493.720
  122 UNHCR POLONA 35/9 IANUARIE-AUGUST 1998 22.938.720
  123 BANCA MONDIALĂ DACIA 83 IANUARIE-AUGUST 1998 147.868.600
  124 CEE ARMASULUI 14 IANUARIE-AUGUST 1998 122.771.292
  125 MAE-CUBA PARIS 47 IANUARIE-AUGUST 1998 54.995.029
  126 MAE-CUBA M.EMINESCU 44-48/5 IANUARIE-AUGUST 1998 17.979.716
  127 MAE-UNICEF OLARI 23 IANUARIE-AUGUST 1998 28.151.863
  128 MAE-MOLDOVA CAMPINA 47 IANUARIE-AUGUST 1998 5.110.564
  129 MAE-MOLDOVA ALEEA ALEXANDRU 40 IANUARIE-AUGUST 1998 39.184.279
  130 MAE-MOLDOVA POLONA 3/8 IANUARIE-AUGUST 1998 11.837.762
  TOTAL 9.842.877.037
  SITUAŢIA SPAŢIILOR FACTURATE FĂRĂ TVA IANUARIE 2000-AUGUST 2003
  Nr. crt AMBASADA ADRESA PERIOADA TVA LEI
  1 AUSTRIA POLONA 1-5/12 ianuarie 2000 6.984.400
  2 AUSTRIA M.EMINESCU 124C/ 9.LP.24 ianuarie 2000 5.574.448
  3 AUSTRIA M.EMINESCU 124C/11 aprilie-mai 2000 7.649.154
  4 AUSTRIA M.EMINESCU 124B2/11 octombrie 2000 2.735.464
  5 BIR.COM.AUSTRIA CLOPOTARII VECHI 4 ianuarie 2000 16.584.609
  6 ANGOLA M.EMINESCU 124 Cap.12, lp.11 ianuarie 2000- februarie 2000 10.640.190
  7 BRAZILIA DACIA 79(29) ianuarie 2000 25.500.204
  8 BRAZILIA M.EMINESCU 82-88/4 ianuarie 2000 4.207.512
  9 ATASAT MILITAR BULGAR CPT.DEMETRIADE 7/1 ianuarie 2000 2.608.657
  10 BOLIVIA M.EMINESCU 44-48/ 14.LP. 12,8 ianuarie 2000 5.756.443
  11 CANADA N.IORGA 36 ianuarie 2000 45.479.622
  12 CHILE N.RACOTA 12-14/ 18, GJ5 ianuarie 2000 2.966.271
  13 CHINA CARPAŢI 7 ianuarie 2000 20.248.652
  14 A.M CEH M.EMINESCU 102-104/3 ianuarie 2000 8.261.352
  15 CUBA M.EMINESCU 44- 54LP.12 ianuarie 2000 69.681
  16 CROATIA BURGHELEA 1 ianuarie 2000 15.778.170
  17 COREEA M.EMINESCU 50-54/9 ianuarie 2000 8.389.032
  18 COREEA POLONA 35 LP. 13 ianuarie 2000 349.543
  19 DANEMARCA BURGHELEA 3 ianuarie 2000 18.653.303
  20 EGIPT DACIA 44 AP.3.GJ. ianuarie 2000 5.662.610
  21 ELENA DACIA 60 ianuarie 2000 20.015.752
  22 ELENA ORLANDO 6 ianuarie 2000 26.579.665
  23 ELENA J.L.CALDERON 48 ianuarie 2000 20.068.213
  24 ELENA WASHINGTON 14+GJ ianuarie 2000 9.346.123
  25 ELENA KISELEFF 20/3 ianuarie 2000 6.802.751
  26 ELENA DACIA 55/11 ianuarie- februarie 2000 4.705.992
  27 ELENA M.EMINESCU 124B2/5 ianuarie- februarie 2000 11.349.536
  28 FINLANDA ATENA 2 BIS ianuarie 2000 17.027.059
  29 FINLANDA SOFIA 7 ianuarie 2000 6.737.851
  30 FINLANDA AL.PHILIPPIDE 14 GJ ianuarie 2000 392.665
  31 GERMANIA RABAT 21 ianuarie 2000 3.922.817
  32 GERMANIA M.EMINESCU 124 LP.18 ianuarie 2000 346.845
  33 GERMANIA A.RUSSO 13-19 LP.26 ianuarie 2000 340.328
  34 GERMANIA M.EMINESCU 124CLP.16 ianuarie 2000 340.328
  35 GERMANIA M.EMINESCU 82-88 LP.23 ianuarie 2000 340.328
  36 GERMANIA M.EMINESCU 12C LP.17 ianuarie 2000 340.328
  37 GERMANIA POLONA 1-5/5.GJ.9 ianuarie 2000 5.445.248
  38 GERMANIA AL.PETOFFI 47/2 nov.2000-dec.2000 9.867.204
  39 INST.GOETHE M.EMINESCU 124B2/22 ianuarie 2000- februarie 2000 7.679.317
  40 INST.GOETHE M.EMINESCU 124B2/ LP.4 ianuarie 2000- februarie 2000 541.021
  41 INDIA MODROGAN 16 ianuarie 2000 24.892.441
  42 INDIA URUGUAY 11 ianuarie 2000 14.837.178
  43 INDIA MAGHERU 7/19 ianuarie 2000 1.564.927
  44 INDIA N.RACOTA 12-14/13 ianuarie 2000 3.833.896
  45 INDIA N.RACOTA 16-18/3 aprilie-mai 2000 4.489.857
  46 INST.GOETHE H.COANDA 22 ianuarie-iulie 2000 64.939.647
  47 IUGOSLAVIA DACIA 55/4 august 2000 2.701.492
  48 IRAN ZAMBACCIAN 15 ian2000-iunie 2000 93.179.736
  49 IRAN L.CATARGIU 39 ian2000-oct.2000 280.190.801
  50 INDONEZIA M.EMINESCU 82-88/19 februarie 2000 246.402
  51 IRAK AVIATORILOR 88 ianuarie 2000 26.405.644
  52 IRAK POLONA 6 ianuarie 2000 16.630.191
  53 IRAK M.EMINESCU 124 LP.10 ianuarie 2000 70.125
  54 ITALIA SF.ŞTEFAN 3 ianuarie 2000 9.922.716
  55 ITALIA M.EMINESCU 124B2/ 7LP.8 ianuarie 2000 4.184.030
  56 ITALIA M.EMINESCU 50-54/14 ian-martie 2000 19.171.132
  57 ITALIA M.EMINESCU 44- 54LP.27 ian-martie 2000 214.803
  58 ITALIA PITAR MOS 10/10 ian-februarie 2000 6.029.441
  59 ITALIA M.EMINESCU 124B1/ 11.LP.11 ianuarie 2000 4.137.387
  60 ITALIA N.RACOTA 16-18/ 13LP.12 ianuarie 2000 2.805.008
  61 ITALIA M.EMINESCU 124B1LP22 nov.2000-dec 2000 738.602
  62 JAPONIA J.MICHELET 8 ianuarie 2000 19.085.880
  63 JAPONIA POLONA 8 ianuarie 2000 42.625.132
  64 JAPONIA KISELEFF 20/2 ianuarie-iunie 2000 42.961.589
  65 JAPONIA PRAPORGESCU 33 ianuarie 2000 8.068.331
  66 ŞCOALA JAPONEZA CAMPINA 61 ianuarie 2000 13.256.642
  67 LIBIA L.CATARGIU 15 iulie 2000 54.574.858
  68 LIBIA KISELEFF 57 iulie 2000 26.199.089
  69 MAROC DACIA 75 ian2000-iunie2000 88.077.090
  70 MAROC MAIOR SONTU 11 ian2000-iunie2000 112.258.214
  71 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 82-88LP.7 ianuarie 2000 350.626
  72 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 82- 88LP.24 ianuarie 2000 350.626
  73 MAREA BRITANIE MENDELEEV 37/8 ianuarie 2000 4.101.521
  74 MAREA BRITANIE POLONA 1-5/7LP.2 martie 2000 2.136.819
  75 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 124LP.22 octombrie 2000 29.338
  76 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 124A-15 decembrie 2000 9.145.213
  77 MALAYEZIA M.EMINESCU 124A/ 8LP5,10 ianuarie 2000 6.961.980
  78 MALAYEZIA M.EMINESCU 124A/ 16.LP17 ianuarie 2000 4.003.139
  79 MEXIC DOCENTILOR 10 ian2000-martie2000 51.706.752
  80 MEXIC ARMENEASCA 35 ianuarie 2000 21.563.499
  81 MACEDONIA E.GRIGORESCU 16 ianuarie 2000 17.531.300
  82 NIGERIA ORLANDO 9 ianuarie 2000 25.315.197
  83 NIGERIA GH.MANU 3/5 ianuarie 2000 3.874.417
  84 NIGERIA M.EMINESCU 44-48/16 ianuarie 2000 5.448.728
  85 NIGERIA M.EMINESCU 124A/14 ianuarie 2000 5.476.778
  86 NIGERIA M.EMINESCU 44-54LP14 ianuarie 2000 70.125
  87 NIGERIA M.EMINESCU 124 LP1 ianuarie 2000 70.125
  88 NIGERIA M.EMINESCU 102-104/6 mai 2000 9.325.656
  89 PORTUGALIA POLONA 1-5/4LP.5 ian.2000-oct.2002 Act Adiţional 303.858.051
  90 POLONIA AVIATORILOR 59/3 ianuarie 2000 3.488.729
  91 POLONIA MAGHERU 9/56 ianuarie 2000 1.174.597
  92 POLONIA PITAR MOS 10/3 ianuarie 2000 17.531.300
  93 POLONIA DACIA 55/4 octombrie 2000 1.188.717
  94 BIR.COM POLONEZ AVIATORILOR 24 ianuarie 2000 30.042.255
  95 PERU KISELEFF 18 ianuarie 2000 18.483.485
  96 REP.COM RUSA PARIS 45A/2 ian2000-febr.2000 1.780.458
  97 REP.COM RUSA PARIS 45A/1 ian2000-febr.2000 3.887.216
  98 SUA TUDOR ARGHEZI 7 ianuarie 2000 18.109.833
  99 SUA TUDOR ARGHEZI 9 ianuarie 2000 46.152.900
  100 SUA A.RUSSO 13-19/3 mai 2000 11.614.122
  101 SUA ARMASULUI 4 ianuarie 2000 10.995.631
  102 SUA M.EMINESCU 102-104/ 1LP.6 ianuarie 2000 5.701.179
  103 SUA M.EMINESCU 44-48LP.6 ianuarie 2000 70.125
  104 SUA PARIS 65A ianuarie 2000 18.064.252
  105 SUA SC.FLOREASCA 9-11 ianuarie 2000 9.267.045
  106 SUA BATISTEI 13 ianuarie 2000 51.464.884
  107 SUA BATISTEI 13 TUNEL ianuarie 2000 469.839
  108 SUA A. VLAICU 19 ianuarie 2000 31.507.252
  109 SUA M.EMINESCU 44-8LP.5 ianuarie 2000 70.125
  110 SUA M.EMINESCU 102-104/ 8LP.8 ianuarie 2000 9.025.113
  111 SUA N.FLORESCU 42 ianuarie 2000 14.715.773
  112 SUA PLANTELOR 37 ianuarie 2000 12.601.498
  113 SUA M.ROSETTI 29/1 ianuarie 2000 8.004.792
  114 SUA M.ROSETTI GJ. ianuarie 2000 564.508
  115 SUA AVIATORILOR 72 ianuarie 2000 74.842.900
  116 SUA M.EMINESCU 102-104/ 5LP.1 ianuarie 2000 8.232.719
  117 SUA M.EMINESCU 102-104/ 10LP.10 ianuarie 2000 9.480.927
  118 SUA M.ROSETTI 8A martie 2000 96.112.640
  119 SUA A.RUSSO 13-19LP.20 nov.2000-dec.2000 845.761
  120 SUA SC FLOREASCA 9-11 decembrie 2000 48.124.438
  121 AG DEZV SUA M.EMINESCU 102-104/ 9LP.9 ian-febr.2000 18.841.823
  122 AG DEZV SUA M.EMINESCU 102-104/ 7 LP.7 ian-febr.2000 17.623.937
  123 AG DEZV SUA M.EMINESCU 50-54/ 11LP4 ian-febr.2000 12.932.786
  124 AG DEZV SUA M.EMINESCU 54-54/ 7L19 ian-febr.2000 12.869.562
  125 AG DEZV SUA POLONA 1-5/3LP8 ianuarie 2000 5.271.664
  126 CORPUL PĂCII SUA NEGUSTORI 16 ian-febr.2000 34.554.014
  127 CORPUL PĂCII SUA PICTOR ROMÂNO 19 ianuarie 2000 oct2000 20.763.403
  128 CORPUL PĂCII SUA M.EMINESCU 82-88/ 24L17 ian-febr.2000,aug2000 19.157.574
  129 CORPUL PĂCII SUA M.EMINESCU 50-54/ 6L18 ian-febr.2000 13.030.409
  130 ŞCOALA SUA DOROBANTILOR 39 ianuarie 2000 44.645.209
  131 ŞCOALA SUA COSTINESCU 2 octombrie 2000 35.633.200
  132 ŞCOALA SUA SILVESTRU 4 octombrie 2000 11.773.956
  133 ŞCOALA SUA N.RACOTA 12-14/21 octombrie 2000 3.806.724
  134 ŞCOALA SUA N.RACOTA 12-14/25 octombrie 2000 4.108.620
  135 ŞCOALA SUA N.RACOTA 12-14/23 ianuarie 2000 3.155.634
  136 ŞCOALA SUA REPUBLICII 77 ianuarie 2000 5.056.027
  137 ŞCOALA SUA DOROBANTILOR 65/4-5 ianuarie 2000 7.293.021
  138 ŞCOALA SUA M.EMINESCU 82-88/30 ianuarie 2000 5.259.390
  139 ŞCOALA SUA M.EMINESCU 124 LP33 ianuarie 2000 70.125
  140 SPANIA PARIS 35 ianuarie 2000 13.756.516
  141 SPANIA N.RACOTA 12-14/ 12GJ.4 oct.2000-sept 2001 Act Adiţional 59.590.311
  142 SPANIA-BIR COM DACIA 42A/1LP11 ianuarie 2000 7.794.416
  143 SPANIA M.EMINESCU 124B2/ 13LP2 ianuarie 2000 4.362.163
  144 SPANIA-BIR COM KISELEFF 20/3 octombrie 2000 7.000.221
  145 SIRIA L.CATARGIU 50 ianuarie 2000 18.933.804
  146 SIRIA PRIMAVERII 48 ianuarie 2000 13.884.790
  147 SIRIA TURDA 120/3 ianuarie 2000 1.497.173
  148 SUDAN TURDA 120/36 febr.2000-dec 2002 66.395.595
  149 SUEDIA SOFIA 11 ianuarie 2000 13.548.287
  150 TURCIA I.HUNEDOARA 66/37 ian-febr 2000 2.624.580
  151 TURCIA A.VLAICU 147/65 ian-febr.2000 2.451.456
  152 TURCIA A.VLAICU 147/31 ian-febr 2000 2.464.158
  153 TURCIA CAMPINA 46-48/7.LP6 ianuarie 2000 3.821.823
  154 TURCIA N.RACOTA 12-14/8 ian-febr 2000 7.093.460
  155 TURCIA M.EMINESCU 124B2/2 ianuarie 2000 3.155.634
  156 TURCIA M.EMINESCU 124B2/14 ianuarie 2000 4.558.138
  157 TURCIA M.EMINESCU 124LP4 ianuarie 2000 70.125
  158 BIR.COM TURC MAGHERU 24/27 ianuarie 2000 2.177.387
  159 THAILANDA MAGHERU 24/20 ianuarie 2000 1.741.065
  160 UNGARIA J.L.CALDERON 63 Ian2000-dec2002 763.068.215
  161 UNGARIA H.COANDA 5 ian-febr 2000 38.552.955
  162 UNGARIA C.A.ROSETTI 43/4 ian-febr2000 5.426.497
  163 UNGARIA PITAR MOS 10/9 ian-febr2000 6.064.908
  164 UNGARIA ARMENEASCA 16/8 ian-febr2000 6.738.787
  165 UNGARIA M.EMINESCU 124A/17 ian-febr2000 7.660.937
  166 UNGARIA MAGHERU 24/28 ian-febr2000 3.085.655
  167 UNGARIA M.EMINESCU 124B1/13 ian-febr2000 7.660.937
  168 UNGARIA DUMBRAVA ROŞIE 3/4 ian-febr2000 5.710.235
  169 UNGARIA POLONA 1-5/11 ian-febr2000 9.221.498
  170 UNGARIA M.EMINESCU 82-88/10 ianuarie 2000 4.207.512
  171 UNGARIA M.EMINESCU 124LP.20 ian-febr2000 141.615
  172 UNGARIA M.EMINBESCU 124LP18 Ian-febr2000 141.539
  173 UNGARIA M.EMINESCU 124C/7 mai 2000 3.102.476
  174 UNGARIA M.EMINESCU 82-88/ 6LP12,18 octombrie 2000 6.601.724
  175 CASA DE CULT UNGARA BATISTEI 39 ian-febr.2000 105.718.033
  176 BIR COM UNGAR DROBETA 4-10/7 ian-febr.2000 6.107.189
  177 BIR COM UNGAR A.VLAICU 39/19 ian-febr.2000 5.616.980
  178 BIR COM UNGAR M.EMINESCU 124LP8 ian-febr.2000 680.846
  179 BIR COM UNGAR M.EMINESCU 124B2/17 ianuarie 2000 4.255.288
  180 BIR COM UNGAR A.RUSSO 13-19LP1 ianuarie 2000 340.423
  181 BIR COM UNGAR A.RUSSO LP.12 ian-febr.2000 709.346
  182 BIR COM UNGAR DACIA 55 GJ ian-febr.2000 1.113.673
  183 BIR COM UNGAR POLONA 35 L9 ian-febr.2000 709.346
  184 BIR COM UNGAR M.EMINESCU 124C/3 ian-febr.2000 8.072.098
  185 BIR COM UNGAR M.EMINESCU L19 ian-febr.2000 705.603
  186 ATASAT MILITAR UNGAR POLONA 1-5/1OL10 ian-febr.2000 12.567.805
  187 ATASAT MILITAR UNGAR M.EMINESCU 50-54/13 ian-febr.2000,oct2000 22.200.674
  188 ATASAT MILITAR UNGAR M.EMINESCU 50-54L25 octombrie 2000 78.276
  189 UCRAINA A.RUSSO 13-19/7 ianuarie 2000 7.328.083
  190 UCRAINA A.RUSSO13-19L25 ianuarie 2000 350.626
  191 UCRAINA N.RACOTA 16-18/4 ian-febr 2000 3.901.403
  192 UCRAINA N.RACOTA 16/18/10 Ian-febr 2000 4.702.964
  193 UCRAINA N.RACOTA 12-14/17 ian-febr 2000 5.958.506
  194 UCRAINA N.RACOTA 12-14/5 Ian-febr 2000 6.433.768
  195 UCRAINA 1 MAI 125/10 ian-febr 2000 apr-mai 2000 3.070.060
  196 UCRAINA 1 MAI 125/37 ian-febr 2000 2.546.552
  197 UCRAINA 1 MAI 125/49 ian-oct.2000 11.845.237
  198 UCRAINA 1 MAI 125/18 ian-febr 2000 2.681.328
  199 UCRAINA 1 MAI 125/22 ianuarie 2000 1.244.722
  200 UCRAINA 1 MAI 125/39 ianuarie 2000 1.244.722
  201 UCRAINA DROBETA 13/5 ian-febr 2000 1.922.328
  202 UCRAINA MAGHERU 24/41 ian-febr 2000 3.192.057
  203 UCRAINA 1 MAI 125/38 ian-febr 2000 2.605.009
  204 UCRAINA 1 MAI 125/13 octombrie 2000 867.952
  205 UCRAINA 1 MAI 125/9 octombrie 2000 867.952
  206 UCRAINA DROBETA 13/8 octombrie 2000 1.155.697
  207 VIETNAM C.A.ROSETTI 35 Ian-febr 2000 69.194.679
  208 VIETNAM I.HUNEDOARA 66/46 Ian-febr 2000 3.194.467
  209 VIETNAM I.HUNEDOARA 66/49 Ian-febr 2000 3.194.467
  210 YEMEN AVIATORILOR 50 ian-febr 2000 26.245.802
  211 R.D.CONGO-ZAIR MANTULEASA 42/7 ianuarie 2000 3.909.479
  212 R.D.CONGO-ZAIR M.EMINESCU 50-54/15 ianuarie 2000 5.883.504
  213 R.D.CONGO-ZAIR ICOANEI 110/1 ianuarie 2000 1.437.567
  214 R.D.CONGO-ZAIR N.RACOTA 16-18/16 ian-febr 2000 3.270.085
  215 UNFPA M.SERGHEESCU 6-8/6 febr.mai-iulie 2000 18.055.319
  216 UNICEF SANDU ALDEA 56 februarie 2000 8.224.855
  217 ORG.INT.MIGRATIE DACIA 89/1 februarie 2000 3.945.920
  218 UNHCR M.EMINESCU 82-88/11 LP.20 februarie 2000 5.657.136
  219 UNICEF PICTOR MIREA 11/2 febr.-mart 2000 10.376.912
  220 UNESCO POLONA 35/15 februarie 2000 4.797.284
  221 BANCA MONDIALĂ DACIA 103/3 februarie 2000 5.326.650
  222 CEE ARMASULUI 14 februarie 2000 29.436.269
  223 CEE M.EMINESCU 102-104/ 11L5 februarie 2000 9.715.488
  224 CEE M.EMINESCU 124C/14L6 februarie 2000 6.714.961
  225 CEE A.RUSSO 13-19/ 14LP.14 februarie 2000 7.775.218
  226 MAE-INST ITALIAN SF.ŞTEFAN 3 ian.2000-febr.2002 161.432.550
  227 MAE-UNICEF OLARI 23 ian.2000-dec 2002 480.544.637
  228 COREEA M.ELIADE 14 decembrie 2000 29.502.885
  229 GERMANIA M.EMINESCU 82-88/ 28lp.21 octombrie 2000 6.873.345
  230 AUSTRIA DROBETA 4-10/6 Iulie2001-dec2001 Act Adiţional 34.446.793
  231 AUSTRIA M.EMINESCU 124 LP.25 dec.2000-ian 2001 988.608
  232 AUSTRIA M.EMINESCU 124 LP.21 ianuarie 2001 497.059
  233 ALBANIA D.ZAMFIRESCU 7 aug 2001-aug2003 Act Adiţional 464.528.340
  234 ALBANIA CAMPINA 46-48/9L7 aug 2001-aug2003 Act Adiţional 143.539.257
  235 ALBANIA I.HUNEDOARA 66/60 aug.2001-sept.2001 Act Adiţional 4.122.536
  236 ALBANIA I.HUNEDOARA 66/61 aug.2001 -apr.2002 Act Adiţional 18.702.855
  237 BRAZILIA PRAGA 11+GJ apr.2001 -aug2003 Act Adiţional 753.028.299
  238 CHILE M.EMINESCU 124B1/10 aprilie 2001 3.984.543
  239 CHILE M.EMINESCU 124 LP.13 decembrie 2000 83.875
  240 COLUMBIA DACIA 55/16 martie 2001 1.047.445
  241 ELENA M.EMINESCU 56/2 oct.2000-oct.2001 Act Adiţional 99.778.331
  242 ELENA PARIS 45A/11 oct.2000-ian 2001 8.907.009
  243 ELENA PARIS 45A/8 septembrie 2001 3.747.484
  244 ELENA CAMPINA 44-48/ 10 LP.4 septembrie 2000 3.302.788
  245 FINLANDA N.IORGA 22/15 ian.-febr.2001 9.291.727
  246 GERMANIA M.EMINESCU 82-88/ 28.LP.21 nov.2001-aug 2002 Act Adiţional 95.176.835
  247 GERMANIA M.EMINESCU 124C/ 8.lp.17 dec.2001-iunie 2002 Act Adiţional 73.726.365
  248 GERMANIA DROBETA 4-10/10 august 2001 11.412.863
  249 IRAK AVIATORILOR 88 dec2001-dec 2002 Act Adiţional 607.100.871
  250 IRAK POLONA 8 ian2002-dec.2002 Act Adiţional 859.099.454
  251 ITALIA N.RACOTA 16-18/ 11.GJ11 septembrie 2001 4.316.183
  252 ITALIA DACIA 55/6 februarie 2001 3.453.140
  253 JAPONIA M.EMINESCU 124A/4CS iunie 2000-ian 2001 Act Adiţional 63.920.904
  254 JAPONIA M.EMINESCU 124 LP.27,28 iunie 2000-ian 2001 Act Adiţional 1.458.349
  255 JAPONIA M.EMINESCU 82-88/ 25LP10 iunie 2000-aug.2001 Act Adiţional 90.626.822
  256 JAPONIA A.RUSSO 13-19/ 13LP.19 ian.2001-aprilie 2003 Act Adiţional 349.661.437
  257 JAPONIA PRAPORGESCU 33 aprilie 2001-aug.2003 Act Adiţional 394.118.239
  258 JAPONIA M.EMINESCU 124A/ 5LP.1 sept.2001 -mart.2002 Act Adiţional 84.225.860
  259 JAPONIA M.EMINESCU 124B1/ 4L12 iunie 2001 5.351.502
  260 MAREA BRITANIE MENDELEEV 37/8 sept.2000-iunie 2001 Act Adiţional 58.100.508
  261 AUSTRIA POLONA 1-5/12 aug.-sept.2002 Act Adiţional 18.109.552
  262 BRAZILIA M.EMINESCU 82-88/ 4L14 oct.2002-ian.2003 Act Adiţional 33.390.423
  263 BELARUS CAMPINA 46-48/11 iunie 2002-aug.2003 Act Adiţional 42.544.715
  264 CUBA M.EMINESCU 44-54 LP.13 aprilie 2002-aug.2003 Act Adiţional 2.142.391
  265 CUBA M.EMINESCU 44-54LP.8 ian.2003-aug.2003 Act Adiţional 1.001.585
  266 CUBA M.EMINESCU 44- 54LP.12 ian.2003-aug.2003 Act Adiţional 1.001.585
  267 DANEMARCA BURGHELEA 3 ian.2002-martie 2002 Act Adiţional 97.363.288
  268 ELENA M.EMINESCU 124A/ 1LP26 ian.2002-dec.2002 Act Adiţional 34.777.334
  269 ELENA N.RACOTA 16-18/8 ian.2002-iulie 2003 Act Adiţional 69.221.057
  270 ELENA N.RACOTA 16-18/5 sept.2002-aug.2003 Act Adiţional 41.564.514
  271 ELENA M.EMINESCU 124LP.2 aprilie 2002-aug.2003 Act Adiţional 2.016.174
  272 FILIPINE KISELEFF 55/9 mai 2000 5.689.351
  273 FINLANDA SOFIA 7 iulie 2002-mai 2003 Act Adiţional 128.720.995
  274 FRANTA PETOFFI 47/3 oct.2002-iulie 2003 Act Adiţional 90.769.536
  275 FRANTA DACIA 55/10 oct.2002-aug.2003 Act Adiţional 55.780.656
  276 FRANTA M.EMINESCU 82-88 LP.9 oct.2002-aug.2003 Act Adiţional 6.972.582
  277 GERMANIA RABAT 21 oct.2000-iunie 2003 Act Adiţional 64.176.254
  278 GERMANIA MIHAILEANU 2/2 iunie 2002-aug.2002 Act Adiţional 32.106.595
  279 GERMANIA POLONA 1-5/5GJ9 sept.2002-aug.2003 Act Adiţional 118.567.657
  280 ATASAT MILITAR IUGOSLAV V.ALECSANDRI 5 iulie 2002-april 2003 Act Adiţional 171.749.656
  281 IORDANIA BUCUREŞTI-PLOIESTI 5 ian.2003-aug.2003 Act Adiţional 284.589.330
  282 INDIA N.RACOTA 12-14/13 iulie 2002-aug.2003 Act Adiţional 185.619.233
  283 INSTITUTUL ITALIAN SF.ŞTEFAN 3 ian-febr.2002 34.803.170
  284 ITALIA PITAR MOS 10/10 dec.2002-aug.2003 Act Adiţional 48.661.983
  285 INSTITUTUL ITALIAN ALEEA ALEXANDRU 41 martie 2002 31.313.900
  286 ICE-ITALIA KIRITESCU 6/3+GJ. martie 2002 Act Adiţional 8.472.100
  287 JAPONIA M.EMINESCU 82-88/ 29LP.6 aprilie 2002-aug.2003 Act Adiţional 192.360.210
  288 JAPONIA POLONA 35/16L8 aprilie 2002-aprilie 2003 Act Adiţional 142.885.092
  289 JAPONIA M.EMINESCU 124A/5L1 martie 2002 12.525.560
  290 ŞCOALA JAPONEZA KISELEFF 55/5,6 aprilie 2002 Act Adiţional 8.876.686
  291 MAROC DACIA 75 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 520.240.146
  292 MAROC MAIOR SONTU 11 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 662.391.992
  293 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 82-88/ 3L24 feb.2002-aprilie2003 Act Adiţional 141.834.525
  294 MAREA BRITANIE MENDELEEV 37/8 sept.2002-mai 2003 Act Adiţional 65.768.946
  295 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 44-48/12 ian.2002-ian.2003 Act Adiţional 146.167.325
  296 MAREA BRITANIE M.EMINESCU 82-88LP27 febr.-martie 2002 Act Adiţional 1.236.824
  297 MALAYEZIA M.EMINESCU 124A/ 8L5, 10 oct.2002-martie 2003 Act Adiţional 69.038.875
  298 MALAYEZIA M.EMINESCU 124A/ 16LP17 oct.2002-martie 2003 Act Adiţional 39.695.921
  299 AUSTRIA M.EMINESCU 124C/ 11LP.21 mai-aug.2003 Act Adiţional 34.232.034
  300 AUSTRIA M.EMINESCU 124C/ 5.lp.25 mai-iulie 2003 Act Adiţional 20.860.579
  301 ELENA M.EMINESCU 124B2/ 5LP.15 ian-aug.2003 Act Adiţional 82.125.041
  302 FRANTA N.IORGA 11 ian-aug.2003 Act Adiţional 298.930.025
  303 INDIA N.RACOTA 16-18/3 mai-aug 2003 Act Adiţional 18.638.430
  304 INDONEZIA CIRCULUI 2/2 ian-aug.2003 Act Adiţional 17.895.450
  305 INDONEZIA POLONA 35/7 mart.2002-febr.2003 Act Adiţional 93.042.938
  306 ITALIA M.EMINESCU 124B1/ 11.LP-15 iulie-august 2003 14.901.168
  307 ITALIA N.RACOTA 12-14/ 19GJ.2 martie-aug.2003 Act Adiţional 38.477.926
  308 MACEDONIA E.GRIGORESCU 16 aprilie-mai 2003 Act Adiţional 62.330.450
  309 NORVEGIA PRIMAVERII 28 ian2001 -aug.2003 Act Adiţional 1.071.124.564
  310 NORVEGIA DUMBRAVA ROŞIE 4 ian2001 -aug.2003 Act Adiţional 1.548.866.097
  311 POLONIA AVIATORILOR 59/3 ian.-sept.2001 Act Adiţional 48.550.498
  312 SUA M.EMINESCU 50-54/16 sept.2001 -mart.2002 Act Adiţional 85.829.840
  313 CORPUL PĂCII SUA NEGUSTORI 16 aprilie.2001-aug.2003 Act Adiţional 1.009.303.533
  314 CORPUL PĂCII SUA M.EMINESCU 82-88/24 LP17 aug.2001 -iulie.2003 Act Adiţional 283.710.538
  315 UNGARIA POLONA 1-5/11 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 246.823.395
  316 UNGARIA M.EMINESCU 124B1/12 mai 2001 3.941.420
  317 UCRAINA N.RACOTA 12-14/4 nov.2001-aprilie 2002 Act Adiţional 20.190.863
  318 UCRAINA N.RACOTA 12-14/5 mai 2001-aug. 2003 Act Adiţional 155.321.891
  319 UCRAINA 1 MAI 125/22 septembrie 2001 1.300.455
  320 UCRAINA MAGHERU 24/41 septembrie 2001 1.543.207
  321 MAE-CUBA PARIS 47 ian.-aprilie 2001 23.847.812
  322 MAE-CUBA M.EMINESCU 44-48/5 ian.-aprilie 2001 8.574.554
  323 MAE-CUBA M.EMINESCU 50-54/5 ian.-aprilie 2001 7.141.021
  324 MAE-CUBA M.EMINESCU 44-48/1 ian.- aprilie 2001 6.224.412
  325 MAE-CUBA M.EMINESCU 44-48 CS aprilie 2001 778.052
  326 MAE-MOLDOVA EROILOR 8 ian.-aprilie 2001 6.576.134
  327 MAE-MOLDOVA ALEEA ALEXANDRU 40 ian.-aprilie 2001 21.465.695
  328 MAE-MOLDOVA POLONA 35/8 ian.-aprilie 2001 5.648.867
  329 MAE-MOLDOVA A.VLAICU 147/63 ian.-aprilie 2001 1.417.546
  330 MAE-MOLDOVA A.VLAICU 147/55 ian.-aprilie 2001 1.417.546
  331 MAE-MOLDOVA A.VLAICU 147/56 ian.-aprilie 2001 1.342.938
  332 MAE-MOLDOVA A.VLAICU 147/54 ian.-aprilie 2001 1.412.217
  333 MAE-MOLDOVA A.VLAICU 147/58 ian.-aprilie 2001 1.412.217
  334 MAE-MOLDOVA 1 MAI 125/11 ian.-aprilie 2001 2.627.256
  335 MAE-MOLDOVA 1 MAI 125/21 Ian.-aprilie 2001 2.685.876
  336 MAE-MOLDOVA 1 MAI 125/23 ian.-aprilie 2001 2.099.673
  337 MAE-MOLDOVA 1 MAI 125/35 Ian.-aprilie 2001 1.012.533
  338 MAE-MOLDOVA 1 MAI 125/24 ian.-aprilie 2001 1.817.230
  339 MAE-MOLDOVA 1 MAI 125/29 Ian.-aprilie 2001 1.993.091
  340 NIGERIA ORLANDO 9 ian2002-aug.2003 Act Adiţional 934.529.999
  341 NIGERIA GH. MANU 3/5 ian2002-aug.2003 Act Adiţional 143.000.557
  342 NIGERIA M.EMINESCU 44-48/16 ian2002-aug.2003 Act Adiţional 201.180.924
  343 NIGERIA M.EMINESCU 124/14 ian2002-aug.2003 Act Adiţional 202.186.200
  344 NIGERIA M.EMINESCU 44-54/ LP14 ian2002-aug.2003 Act Adiţional 2.513.191
  345 NIGERIA M.EMINESCU 124 LP1 ian2002-aug.2003 Act Adiţional 2.513.191
  346 PORTUGALIA PARIS 55 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 478.762.847
  347 PORTUGALIA MAGHERU 24/16 aprilie2002-aug.2003 Act Adiţional 69.655.976
  348 POLONIA PITAR MOS 10/3 oct.2002-febr.2003 Act Adiţional 27.704.631
  349 REP.COM RUSA PARIS 45A/2 ian.-iulie 2002 Act Adiţional 14.272.385
  350 REP.COM RUSA PARIS 45A/1 ian-iulie 2002 Act Adiţional 31.182.059
  351 SUA ZBORULUI 10 ian-iunie 2002 Act Adiţional 199.431.045
  352 SUA M.EMINESCU 44-48LP.6 ian.-mai 2003 Act Adiţional 626.783
  353 SUA BATISTEI 13 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 1.990.482.219
  354 SUA BATISTEI 13 TUNEL ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 18.207.161
  355 SUA TUDOR ARGHEZI 7 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 700.410.662
  356 SUA TUDOR ARGHEZI 9 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 1.785.055.212
  357 SUA KISELEFF 21 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 1.759.439.620
  358 SUA E. PANGRATTI 2 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 620.299.155
  359 SUA M.ROSETTI 29/1 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 309.647.310
  360 SUA M.ROSETTI 29 GJ ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 21.848.594
  361 SUA DEMETRIADE 14 ian.2002-aug.2003 Act Adiţional 590.288.728
  362 SUA AVIATORILOR 72 sept.2002-febr.2003 Act Adiţional 834.612.240
  363 SUA M.EMINESCU 102-104/ 5LP.1 aug.2002-aprilie 2003 137.909.653
  364 AG DEZV SUA M.EMINESCU 50-54/ 7LP10 aug.2002-iunie 2003 Act Adiţional 135.376.477
  365 ŞCOALA SUA BITOLIA 7-9 ian2002-sept.2002 Act Adiţional 192.116.524
  366 SPANIA POLONA 35/6.LP6 ian.2002-iunie 2003 Act Adiţional 185.946.135
  367 SIRIA L.CATARGIU 50 iunie 2002-aug.2003 Act Adiţional 674.424.684
  368 SIRIA PRIMAVERII 48 iunie 2002-aug.2003 Act Adiţional 557.802.283
  369 TURCIA A.VLAICU 147/65 ian.-iulie 2002 Act Adiţional 15.253.770
  370 BIR.COM TURC MAGHERU 24/27 ian.-aug.2003 31.161.749
  371 THAILANDA POLONA 1-5/14LP.4 ian-febr.2003 20.603.196
  372 BIR.COM UNGAR M.EMINESCU 124 LP.19 mart.2002-febr.2003 Act Adiţional 7.561.962
  373 UNGARIA M.EMINESCU 124C/7 iunie 2003 Act Adiţional 6.714.144
  374 BIR.COM UNGAR M.EMINESCU 124B2/17 ian.-martie 2003 Act Adiţional 23.806.050
  375 UCRAINA A. RUSSO 13-19/7 aug.2002-iulie 2003 Act Adiţional 157.627.654
  376 UCRAINA A.RUSSO 13-19LP.25 august 2002 626.221
  377 UCRAINA N.RACOTA 12-14/17 mai-iulie 2003 Act Adiţional 15.497.639
  378 VIETNAM I.HUNEDOARA 66/49 martie-aug. 2003 Act Adiţional 22.928.426
  379 R.D.CONGO-ZAIR M.EMINESCU 50-4/15 ian.2002-dec.2002 126.861.666
  380 R.D.CONGO-ZAIR ICOANEI 110/1 ian.2002-dec.2002 30.997.189
  381 UNESCO POLONA 35/15 dec.2002-aug.2003 Act Adiţional 76.462.907
  382 ORG.INT.MIGRATIE DACIA 89/1 aprilie 2002-aprilie 2003 Act Adiţional 90.563.253
  383 ORG.INT.MIGRATIE DACIA 71 GJ aprilie 2002-aug.2003 Act Adiţional 11.348.491
  384 UNHCR M.EMINESCU 82-88/ 11,lp5 martie.2002-aug.2003 Act Adiţional 171.398.240
  385 CEE A.RUSSO13-19/14LP.14 martie 2002-aug.2003 Act Adiţional 414.988.310
  386 MAE-ITALIA INSTITUT SF.ŞTEFAN 3 diferenţa ian 2000- febr.2002 32.983.430
  387 MAE-ITALIA INSTITUT ALEEA ALEXANDRU 41 martie 2002-dec.2002 96.302.450
  388 MAE -INST. N.TITULESCU PICTOR MIREA 11 nov.2000-dec.2002 486.941.595
  389 ITALIA M.EMINESCU 124B1/ 5LP.14 nov.-decembrie 2000 8.293.295
  390 IORDANIA M.EMINESCU 124B2/ 10L19 iunie 2000 564.940
  391 VENEZUELA M.EMINESCU 124B2/ 133L23 mai 2000 2.659.175
  392 ELVETIA PITAR MOS 10/1 martie-aprilie 2003 8.265.979
  393 ELENA N.RACOTA 12-14LP.6 dec.2002-ian.2003 1.259.681
  394 FILIPINE KISELEFF 55/3 dec.2002-febr.2003 3.644.276
  395 ITALIA POLONA 1-5 LP.8 martie-mai 2003 1.673.954
  396 ITALIA PITAR MOS 10/11 iunie 2003 5.569.470
  397 PORTUGALIA DROBETA 13/7 iulie-august 2003 8.470.198
  398 SUA M.EMINESCU 44-48 CS aprilie 2003 949.449
  399 SUDAN TURDA 120/36 ian.2003-aprilie 2003 7.324.333
  400 UNICEF KISELEFF 14/4 aprilie 2003 6.197.040
  401 ORG.INT.MIGRATIE M.EMINESCU 82-88 LP.12 aprilie-mai 2003 Act Adiţional 852.872
  402 MAE-UNICEF OLARI 23 ianuarie-aprilie 2003 62.695.038
  403 MAREA BRITANIE IULIUS FUCIK 29 ianuarie 2000 7.957.480
  TOTAL 32.816.934.545
   +  Anexa 3
  SITUAŢIA SPAŢIILOR FACTURATE CU TVA IANUARIE 2003-SEPTEMBRIE 2003
  Nr. crt AMBASADA ADRESA PERIOADA TVA LEI
  1 BIR. COM.AUSTRIA N.RACOTA 12-14/4GJ.3 AUGUST 2003- SEPTEMBRIE 2003 16.708.315
  2 ATASAT MILITAR CEH M.EMINESCU 102-104/3 IUNIE-AUGUST 2003 44.256.168
  3 ELENA M.EMINESCU 124A/ 1LP.26 IANUARIE- SEPTEMBRIE 2003 26.341.656
  4 INDIA PITAR MOS 10/2 IULIE-SEPT. 2003 1.431.633
  5 INDIA PITAR MOS 10/4 APRILIE-SEPT. 2003 34.048.323
  6 IRAK POLONA 8 IANUARIE-APRILIE 2003 290.020.629
  7 IRAK AVIATORILOR 88 IANUARIE-APRILIE 2003 192.227.661
  8 JAPONIA POLONA 35/16LP.8 APRILIE-AUGUST 2003 44.568.654
  9 JAPONIA A.RUSSO 13-19/13LP19 MAI-AUGUST 2003 51.871.623
  10 ITALIA M.EMINESCU 124B1/ 11LP.25 IUNIE 2003 7.495.728
  11 MALAYEZIA PIATA CANTACUZINO 1 MARTIE-IUNIE 2003 123.869.353
  12 MEXIC M.EMINESCU 124C/ 13.14LP.6 IULIE-AUGUST 2003 30.167.687
  13 MAREA BRITANIE MENDELEEV 37/8 IUNIE-AUGUST 2003 21.603.693
  14 MAREA BRITANIE A CONSTANTINESCU 46-48/4L8 IUNIE-AUGUST 2003 24.365.809
  15 MAREA BRITANIE A CONSTANTINESCU 46-48/8L10 IUNIE-AUGUST 2003 24.365.809
  16 PAKISTAN GH.BRATIANU 20 IANUARIE-AUGUST 2003 254.623.152
  17 PAKISTAN POLONA 1-5/1 CS15 IANUARIE-AUGUST 2003 40.861.069
  18 PAKISTAN M.EMINESCU 124B2/12 IANUARIE-AUGUST 2003 42.936.949
  19 POLONIA DROBETA 4-10/13 IUNIE-AUGUST 2003 18.740.460
  20 SUA KISELEFF 16 IULIE 2003 25.786.309
  21 SUA M.EMINESCU 102-104/ 10LP. 15 IUNIE 2003 18.911.750
  22 CORPUL PĂCII M.EMINESCU 82-88/ 24LP.17 AUGUST 2003 12.039.701
  23 UNGARIA M.EMINESCU 124C/7 IULIE-SEPT. 2003 20.547.970
  24 BIR.COM.UNGAR M.EMINESCU 124LP.8 IUNIE-AUGUST 2003 1.865.838
  25 BIR.COM.UNGAR M.EMINESCU 124A/17 APRILIE-IUNIE 2003 21.193.625
  26 UCRAINA A. RUSSO 13-19/7 AUGUST 2003 13.167.439
  27 R.D.CONGO-ZAIR M.EMINESCU 50-54/15 IANUARIE-SEPT. 2003 95.488.503
  28 R.D.CONGO-ZAIR ICOANEI 110/1 IANUARIE-SEPT. 2003 23.348.286
  29 ALBANIA AL.CONSTANTINESCU 46-48/9+LP7 SEPTEMBRIE 2003 6.074.019
  30 ALBANIA D.ZAMFIRESCU 7 SEPTEMBRIE 2003 19.657.020
  31 BRAZILIA PRAGA 11+GJ SEPTEMBRIE 2003 27.932.625
  32 BELARUS AL.CONSTANTINESCU 46-48/11 SEPTEMBRIE 2003 2.948.553
  33 ELENA M.EMINESCU 124B2LP.2 SEPTEMBRIE 2003 45.866
  34 ELENA N.RACOTA 16-18/5 SEPTEMBRIE 2003 1.310.468
  35 FRANTA-INSTITUT DACIA 55/10 SEPTEMBRIE 2003 5.241.872
  36 FRANTA-INSTITUT M.EMINESCU 82-88 LP.9 SEPTEMBRIE 2003 655.234
  37 GERMANIA POLONA 1-5/5 LP.9 SEPTEMBRIE 2003 10.483.744
  38 NIGERIA ORLANDO 9 SEPTEMBRIE 2003 48.729.753
  39 NIGERIA GH.MANU 3/5 SEPTEMBRIE 2003 7.456.563
  40 INDIA PITAR MOS 10/4 SEPTEMBRIE 2003 5.897.106
  41 ITALIA M.EMINESCU 82-88/ 8+LP.30 SEPTEMBRIE 2003 7.312.411
  42 JAPONIA G-RAL PRAPORGESCU 33 SEPTEMBRIE 2003 15.070.382
  43 MAROC DACIA 75(25) SEPTEMBRIE 2003 27.093.925
  44 MAROC MAIOR SONTU 11 SEPTEMBRIE 2003 34.530.832
  45 MAREA BRITANIE MENDELEEV 37/8 SEPTEMBRIE 2003 7.567.953
  46 NIGERIA M.EMINESCU 44-48/16 SEPTEMBRIE 2003 10.490.296
  47 NIGERIA M.EMINESCU 124A/14 SEPTEMBRIE 2003 10.542.715
  48 NIGERIA M.EMINESCU 44-54 LP.14 SEPTEMBRIE 2003 131.046
  49 NIGERIA M.EMINESCU 124 LP.1 SEPTEMBRIE 2003 131.046
  50 NORVEGIA PRIMAVERII 28+GJ SEPTEMBRIE 2003 36.535.848
  51 NORVEGIA DUMBRAVA ROŞIE 4 SEPTEMBRIE 2003 52.831.517
  52 PORTUGALIA MAGHERU 24/16 SEPTEMBRIE 2003 4.259.021
  53 SUA BATISTEI 13 + TUNEL SEPTEMBRIE 2003 104.817.783
  54 SUA T.ARGHEZI 7 PASAJ SEPTEMBRIE 2003 36.548.953
  55 SUA T. ARGHEZI 9 SEPTEMBRIE 2003 93.148.065
  56 SUA GH.DEMETRIADE 14 SEPTEMBRIE 2003 30.802.550
  57 SUA E.PANGRATTI 2 SEPTEMBRIE 2003 32.368.560
  58 SUA KISELEFF 21 SEPTEMBRIE 2003 91.811.388
  59 SIRIA L.CATARGIU 50 SEPTEMBRIE 2003 35.382.636
  60 SIRIA PRIMAVERII 48A SEPTEMBRIE 2003 30.337.334
  61 UCRAINA A.RUSSO 13-19/7 SEPTEMBRIE 2003 13.694.391
  62 UNGARIA POLONA 1-5/11 SEPTEMBRIE 2003 8.943.944
  63 UNGARIA-B.C. M.EMINESCU 124 LP.19 SEPTEMBRIE 2003 655.234
  64 UNESCO POLONA 35/15 SEPTEMBRIE 2003 8.845.659
  65 UNHCR M. EMINESCU 82-88/11 SEPTEMBRIE 2003 9.828.510
  66 UNHCR M.EMINESCU 82-88 LP.5 SEPTEMBRIE 2003 655.234
  67 OIM DACIA 71 GJ SEPTEMBRIE 2003 655.234
  68 CEE A.RUSSO 13-19/14+ LP.14 SEPTEMBRIE 2003 16.577.420
  TOTAL 2.380.856.502
  ------------