ORDIN nr. 1.226 din 17 septembrie 2003pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 19 septembrie 2003    În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, se modifica după cum urmează:1. Liniuţa a 5-a a punctului 2.1 va avea următorul cuprins:"- societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar şi utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public;"2. Ultimul alineat al punctului 3 din anexa nr. 8 la normele metodologice generale va avea următorul cuprins:"Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regula, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care efectuează operaţiunea supusă vizei."3. Ultima fraza a ultimului alineat al punctului 4 din anexa nr. 8 la normele metodologice generale va avea următorul cuprins:"Persoana desemnată sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu."  +  Articolul IINormele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 17 septembrie 2003.Nr. 1.226.-----------