HOTĂRÂRE nr. 1.003 din 22 august 2003pentru aprobarea Programului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 3 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 şi 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Regia Naţionala a Pădurilor şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice vor duce la îndeplinire prevederile Programului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura.  +  Articolul 3Finanţarea cheltuielilor anuale necesare realizării programului prevăzut la art. 1 se suporta din alocaţii bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2003.Nr. 1.003.  +  AnexăPROGRAM 22/08/2003