DECRET nr. 316 din 22 august 1972privind majorarea pensiilor militare de stat*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 22 august 1972    ------------ Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 57/1972.EXPUNERE DE MOTIVEConferinţa Naţionala a Partidului Comunist Roman din 19-21 iulie 1972 a aprobat măsurile de majorare a pensiilor, hotărîte de Comitetul Central al Partidului Comunist Roman.În vederea reglementării, pe cale legislativă, a majorării pensiilor militare cu începere de la data de 1 noiembrie 1972, s-a emis alăturatul decret, ale cărui prevederi sînt, în principal, următoarele: a) stabilirea procentelor de majorare a pensiilor militare de stat pe categorii, cuantumuri şi perioade în raport de data trecerii în rezerva sau retragere a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor.În acest fel, majorarea asigura creşterea cu precădere a pensiilor mici de serviciu şi de invaliditate în cuantum de pînă la 550 lei, care se majorează cu 30 la suta.Creşterea se va acorda pentru pensiile mai mari de 550 lei diferenţiat în raport de categoriile de pensionare, realizindu-se o atenuare a decalajului dintre aceste categorii.Pensiile cuprinse între 551 şi 714 lei nu vor putea fi mai mici de 715 lei, cît va deveni, prim majorarea cu 30 la suta, pensia de 550 lei.Pensiile mai mari de 715 lei stabilite în perioada 1 ianuarie 1967 - 22 octombrie 1968 nu se majorează, pe considerentul ca nivelul mediu al acestor pensii este cu circa 25 la suta mai mare decît pensiile care se acordă în prezent. În mod corespunzător şi pensiile de urmaş decurgind din aceste pensii nu se vor majoră; b) precizarea modalitatii de majorare a pensiilor acordate individual prin acte normative; c) menţinerea şi după majorarea pensiilor militare a unora dintre actualele înlesniri de care beneficiază pensionării în raport de cuantumul pensiilor pe care le primesc.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pensiile militare de stat se majorează, pe data de 1 noiembrie 1972, potrivit prezentului decret.  +  Articolul 2Pensiile de serviciu şi cele de invaliditate, în cuantum de pînă la 550 lei inclusiv, se majorează cu 30 la suta.  +  Articolul 3 (1) Pensiile de serviciu şi cele de invaliditate, al căror cuantum depăşeşte 550 lei, se majorează după cum urmează: a) cu 25 la suta, pensiile celor trecuţi în rezerva sau retragere pînă la 1 ianuarie 1949; b) cu 20 la suta, pensiile celor trecuţi în rezerva sau retragere din unităţile Ministerului Forţelor Armate şi ale fostei Direcţii generale a serviciului muncii în perioada de la 1 ianuarie 1949 pînă la 27 mai 1958, precum şi pensiile celor trecuţi în rezerva sau retragere din unităţile Ministerului de Interne în perioada de la 1 ianuarie 1949 pînă la 16 aprilie 1958; c) cu 15 la suta, pensiile celor trecuţi în rezerva sau retragere din unităţile Ministerului Forţelor Armate şi ale fostei Direcţii generale a serviciului muncii în perioada de la 27 mai 1958 pînă la 1 octombrie 1964, precum şi pensiile celor trecuţi în rezerva sau retragere din unităţile Ministerului de Interne în perioada de la 16 aprilie 1958 pînă la 1 octombrie 1964; d) cu 10 la suta, pensiile celor trecuţi în rezerva sau retragere în perioada de la 1 octombrie 1964 pînă la 1 ianuarie 1967 şi de la 23 octombrie 1968 pînă la 1 noiembrie 1972. Cu acelaşi procent se majorează şi pensiile celor trecuţi în rezerva sau retragere în perioada 1 ianuarie 1967 - 22 octombrie 1968, dacă au fost stabilite în perioada de la 23 octombrie 1968 şi pînă la 1 noiembrie 1972. (2) Pensiile de serviciu şi cele de invaliditate, cuprinse între 551 şi 650 lei, majorate potrivit alineatului 1, nu pot fi mai mici de 715 lei. (3) Pensiile de serviciu şi cele de invaliditate, cuprinse între 551 şi 714 lei, stabilite în perioada 1 ianuarie 1967 - 22 octombrie 1968, pentru cei trecuţi în rezerva sau retragere în această perioadă, vor deveni 715 lei.  +  Articolul 4Pensiile de urmaş se majorează corespunzător majorării ce s-ar cuveni pensiei susţinătorului decedat, în raport atît de cuantumul pensiilor cît şi de perioadele în care se încadrează, astfel: a) cu 30 la suta, indiferent de perioada în care au fost stabilite, pensiile de urmaş de pînă la:- 275 lei inclusiv, în cazul unui singur urmaş;- 413 lei inclusiv, în cazul a doi urmaşi;- 550 lei inclusiv, în cazul a trei sau mai mulţi urmaşi; b) cu procentul ce s-ar fi cuvenit pensiei susţinătorului, fără a putea fi mai mici de:- 358 lei, pensiile mai mari de 275 lei, pentru un urmaş;- 537 lei, pensiile mai mari de 413 lei, pentru doi urmaşi;- 715 lei, pensiile mai mari de 550 lei, pentru trei sau mai mulţi urmaşi; c) pensiile de urmaş stabilite în perioada 1 ianuarie 1967 - 22 octombrie 1968, în caz ca sustinatorii lor au ieşit din cadrele permanente în această perioadă, ale căror cuantumuri sînt cuprinse între limitele prevăzute la litera b, vor deveni: 358 lei în cazul unui urmaş, 537 lei pentru doi urmaşi, 715 lei pentru trei sau mai mulţi urmaşi.  +  Articolul 5Pensiile stabilite sau majorate nominal prin decrete ale Consiliului de Stat sau prin hotărîri ale altor organe, legal competente, se majorează după criteriile şi cu procentele prevăzute la articolul 3 din prezentul decret, în raport de data de la care aceste pensii au fost stabilite sau majorate, indiferent de data trecerii în rezerva sau retragere.  +  Articolul 6Fracţiunile de leu, rezultate din calculul majorărilor de pensii, se intregesc la un leu, în favoarea pensionarilor.  +  Articolul 7Pensionarilor militari care, ca efect al majorării, ar urma sa piardă drepturile privind procurarea combustibililor solizi şi acordarea de burse şcolare de care beneficiază la data majorării, li se menţin în continuare aceste drepturi.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUBucureşti, 22 august 1972.Nr. 316.-----------