LEGE nr. 8 din 11 iulie 1970pentru aprobarea Decretului nr. 871/1969 cu privire la acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi şi accidentati de război
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 81 din 11 iulie 1970    EXPUNERE DE MOTIVEAlăturată lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 871/1969 cu privire la acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi şi accidentati de război, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 155 din 30 decembrie 1969.Invalizii şi accidentatii de război încadraţi în gradul I de invaliditate sau mari mutilati au dreptul la pensie I.O.V.R. pentru sacrificiul pe care l-au făcut pe cîmpul de lupta şi în urma căruia au rămas cu invaliditati grave.O parte dintre aceştia au mai putut presta, după invaliditate, unele activităţi corespunzătoare capacităţii lor de muncă, primind în aceste perioade, pe lîngă veniturile realizate, şi pensia I.O.V.R.Ca urmare a activităţii depuse după invaliditate, ei pot îndeplini condiţiile pentru a primi o pensie pentru munca prestată. Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară nu da însă posibilitatea de a se primi decît o singura pensie. Deoarece pensia de război este o recompensa pe care statul o acorda celor ce au dobîndit invaliditati din cauza războiului, s-a considerat justificat ca pensionarilor I.O.V.R. încadraţi în gradul I de invaliditate sau mari mutilati sa li se dea dreptul de a beneficia, pe lîngă pensia de invalid de război, de orice alta pensie cuvenită pentru activitatea depusa.De asemenea, în caz de tratament ambulatoriu, pensionării I.O.V.R. beneficiază în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi materiale sanitare, numai pînă la nivelul unei pensii de 550 lei.Întrucît aceşti pensionari prezintă invaliditati care necesita tratament continuu şi deoarece mulţi dintre ei au situaţii familiale grele s-a hotărît ca în caz de tratament ambulatoriu, această categorie de pensionari sa beneficieze în mod gratuit de medicamente şi materiale sanitare, indiferent de cuantumul pensiei.În acest sens s-a adoptat Decretul nr. 871/1969.Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere şi adaptare Marii Adunări Naţionale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituţie.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Decretul nr. 871/1969 cu privire la acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi şi accidentati de război.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 11 iulie 1970, cu unanimitatea voturilor celor 433 deputaţi prezenţi la şedinţa.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECBucureşti, 11 iulie 1970.Nr. 8.──────────────