ORDONANTA nr. 91 din 28 august 2003privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România şi ale personalului acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se anulează obligaţiile de plată către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a sumelor reprezentând chirii restante, facturate şi neachitate, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente acestora, datorate de Ambasada Republicii Islamice Iran pe anul 2003, pentru imobilul situat în municipiul Bucureşti, bd. Lascar Catargiu nr. 39, sectorul 1, şi de Ambasada Republicii Federative a Braziliei pe perioada iunie 2000 - martie 2001, pentru imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Praga nr. 11, sectorul 1.  +  Articolul 2Se anulează obligaţia de plată a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată nefacturata, aferentă chiriilor facturate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi personalului acestora, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente, pentru perioadele ianuarie-august 1998 şi din ianuarie 2000 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 3 (1) Se anulează obligaţia de plată a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi a personalului acestora a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată facturată şi neachitata, aferentă chiriilor facturate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pe anul 2003. (2) Corectarea taxei pe valoarea adăugată anulate conform alin. (1) se va efectua prin emiterea unui nou document cu valorile înscrise cu semnul minus, în care se va menţiona numărul documentului corectat, şi concomitent se va emite un nou document fără taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 4Cuantumurile obligaţiilor de plată anulate conform art. 1-3 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 91.-------