HOTĂRÂRE nr. 937 din 14 august 2003privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului de a iniţia un program prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 26 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea bunurilor imobile cu terenul aferent obiectivului de investiţii "Centrul de creaţie şi cultura - Cantarea României", denumit în continuare amplasament, proprietate privată a statului, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 2 (1) Se mandatează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în numele statului român, sa initieze un program prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de realizare de construcţii pe acest amplasament. Pentru realizarea obiectivelor acestui program se vor avea în vedere şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobat cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Programul prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de realizare de construcţii pe acest amplasament se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Predarea-primirea bunurilor imobile transmise potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Suprafaţa exactă a terenului se va stabili pe bază de măsurători cadastrale.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga pct. 8 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 115/1990 privind aplicarea Decretului-lege nr. 30/1990 în legătură cu trecerea patrimoniului partidului comunist român în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 30 iunie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 august 2003.Nr. 937.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile, proprietate privată a statului,care se transmit din administrareaMinisterului Culturii şi Cultelor în administrareaMinisterului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
    Adresa bunurilor imobilePersoana juridică de la care se transmit bunurile imobilePersoana juridică la care se transmit bunurile imobileCaracteristicile bunurilor imobile
    Municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3Ministerul Culturii şi CultelorMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiConstrucţii = fundaţii nefinalizate Teren în suprafaţă de aproximativ 10.000 m2, delimitat astfel:
    - la nord - Bd. Unirii;
    - la est - str. Nerva Traian;
    - la sud - bd. Octavian Goga;
    - la vest - bd. Mircea Vodă
  -------