ORDIN nr. 22 din 20 august 2003privind aprobarea tarifelor pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2003  În temeiul art. 9 alin. (6) şi (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) şi e), al art. 56 alin. (1) şi al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,având în vedere procesul-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 august 2003,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor captivi, cuprinse în anexele nr. 1.1-1.4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă tariful A33AP, cuprins în anexa nr. 1.5 care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru autoproducatorii care livreaza energie electrica filialelor de distribuţie şi furnizare ale Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A., conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2002 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea preţurilor/tarifelor de achiziţie a energiei electrice de la producători independenţi şi autoproducatori.  +  Articolul 3Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vânzare cu amănuntul şi includ taxa pe valoarea adăugată. Tarifele aplicabile agenţilor economici nu includ taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 4Zonele de vârf de sarcina ale Sistemului electroenergetic naţional, precum şi celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt cele stabilite în anexele nr. 2.1-2.3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:1. pentru toate tipurile de consumatori: a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare; prin excepţie, consumatorii casnici care utilizează alt tarif decât tariful optional de tip social (CS) pot opta, pe durata aplicării prezentului ordin, pentru tariful CS, chiar dacă nu au trecut 12 luni calendaristice de la ultima schimbare de tarif; b) la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice; c) la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului;2. pentru consumatorii tip agent economic (suplimentar fata de prevederile pct. 1), chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice: a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom; b) de la tarif binom de tip C la tarif binom de tip A sau A33; c) de la tarif binom de tip A la tarif binom de tip A33.  +  Articolul 6Pentru consumatorii captivi industriali şi similari, care aleg tariful A şi deţin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim şi doua cadrane, tariful de putere se aplică numai la puterea consumată în cadrul zonelor de vârf de seara.  +  Articolul 7Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotaţi cu contoare electronice. Aceştia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în funcţie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.  +  Articolul 8Tariful A33 pentru nivelul de înalta tensiune de 220 kV se poate aplica şi consumatorilor racordati la barele centralelor.  +  Articolul 9Tariful C se poate aplica numai consumatorilor dotaţi cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.  +  Articolul 10Aplicarea tarifelor cu preplata la consumatorii casnici se va face treptat, în funcţie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul filialelor de distribuţie şi furnizare ale Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A.  +  Articolul 11În cazul consumatorilor casnici la care se aplică tarif social, cantitatea zilnica aferentă transei I este de 2 kWh/zi.  +  Articolul 12La tarifele de tip monom şi monom diferenţiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.  +  Articolul 13În cazul tarifelor de tip binom, dacă puterea masurata depăşeşte cu mai mult de 15% puterea contractată, diferenţa dintre puterea masurata şi puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul în care a intervenit depăşirea.  +  Articolul 14Preţurile pentru energia electrica reactiva se aplică tuturor consumatorilor agenţi economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92, indiferent de tipul de tarif şi de nivelul de tensiune, cu respectarea prevederilor din contractele-cadru de furnizare a energiei electrice.  +  Articolul 15Energia electrica reactiva se facturează pe fiecare punct de măsura, cu excepţia cazului în care alimentarea consumatorului se face prin doua sau mai multe linii conectate la aceeaşi bara din aceeaşi staţie. În acest caz determinarea energiei electrice reactive facturabile se va face numai după însumarea prealabilă a energiei electrice active şi, respectiv, a energiei electrice reactive consumate pe aceste linii.  +  Articolul 16Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2003.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga art. 1-3 şi art. 6-16 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2003.  +  Articolul 18Departamentul preţuri, tarife şi analiza economică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi agenţii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Ion LunguBucureşti, 20 august 2003.Nr. 22.  +  Anexa 1.1 TARIFUL BINOMDIFERENŢIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33*Font 7*┌────┬─────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ │ Durata de utilizare mica │ Durata de utilizare medie │ Durata de utilizare mare ││Nr. │Niveluri ├───────────────┬─────────────────┼─────────────────┬───────────────┼────────────────┬────────────────────────┤│crt.│de tensi-│Pentru putere │Pentru energie │Pentru putere │Pentru energie │ Pentru putere │ Pentru energie ││ │une egale│ (lei/kW/an) │ │ (lei/kW/an) │ │ (lei/kW/an) │ (lei/kWh) ││ │cu cele │ │ (lei/kWh) │ │ (lei/kWh) │ │ ││ │din punc-│ │ │ │ │ │ ││ │tele │ │ │ │ │ │ ││ │de deli- ├───────┬───────┼─────┬─────┬─────┼─────────┬───────┼─────┬────┬────┼───────┬────────┼───────┬────────┬───────┤│ │mitare │Zona │Zona │Zona │Zona │Zona │Zona de │Zona │Zona │Zona│Zona│Zona de│Zona ore│Zona de│Zona │Zona ││ │a insta- │de │ore │de │nor- │de │vârf │ore │de │nor-│de │vârf │rest │vârf │normală │de gol ││ │latiilor │vârf │rest │vârf │ma- │gol │ │rest │vârf │ma- │gol │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │la │ │ │ │ │la │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 1 │ÎNALTA │763956 │332172 │2941 │1465 │1153 │1909872 │830376 │2322 │1157│ 911│4029300│1751880 │ 1877 │ 934 │ 736 ││ │TENSIUNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(220 kV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 2 │ÎNALTA │914100 │397440 │3257 │1636 │1269 │2285280 │993600 │2510 │1241│ 986│4468488│1942812 │ 2045 │ 1015 │ 803 ││ │TENSIUNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(110 kV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 3 │MEDIE │936708 │407280 │3610 │1805 │1424 │2341740 │1018152│2679 │1326│1043│4034520│1754148 │ 2298 │ 1142 │ 902 ││ │TENSIUNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(1-110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │kV exclu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │siv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 4 │JOASA │1080684│469860 │4761 │2373 │1865 │2701692 │1174656│3291 │1638│1285│4088568│1777632 │ 2966 │ 1483 │ 1159 ││ │TENSIUNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(0,1-1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │kV în- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │clusiv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴───────┴─────┴────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘NOTĂ:Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.  +  Anexa 1.2 TARIFELE A, B, C şi D
  *Font 9*
  ┌────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ PREŢURI PENTRU ENERGIE ELECTRICA ACTIVA │Pre- ││ │ ├───────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┤turi ││ │ │A. TARIF binom diferenţiat │B. Tarif │C. Tarif binom │D. │pen- ││ │ │ │ monom │ simplu │Tarif│tru ││Nr. │Nive- │ │diferenţiat│ │monom│ener-││crt.│luri │ │ │ │sim- │gia ││ │de ten│ │ │ │plu │elec-││ │siune ├───────────────────┬───────────┼───────────┼─────────┬─────┼─────┤trica││ │egale │ Pentru putere │ Pentru │Pentru │Pentru pu│Pen- │Pen- │reac-││ │cu │ (lei/kW/an) │ energie │energie │terea con│tru │tru │tiva ││ │cele │ │ (lei/kwh) │(lei/kWh) │tractata │eger-│ener-│livra││ │din ├─────────┬─────────┼─────┬─────┼─────┬─────┤(lei/kW/ │gie │gie │ta ││ │punc- │Zona │Zona rest│Zona │Zona │Zona │Zona │an) │(lei/│(lei/│consu││ │tele │vârf de │ore │de │rest │vârf │rest │ │kWh) │kWh) │mato-││ │de de-│seara │ │vârf │ore │de │ore │ │ │ │rilor││ │limi- │ │ │de │ │seara│ │ │ │ │cu ││ │tare a│ │ │seara│ │ │ │ │ │ │fac- ││ │insta-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tor ││ │latii-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de ││ │lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pute-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lunar││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mai ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mic ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,92*││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei/││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │kVArh│├────┼──────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤│1 │ÎNALTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TENSI-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │UNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(110kV│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │peste)│3.159.444│1.361.820│3.149│1.145│4.174│1.584│2.385.984│1.495│1.928│ 193 │├────┼──────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤│2 │MEDIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TENSI-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │UNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(1-110│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │kV ex-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │clusiv│4.279.452│1.795.860│3.249│1.174│4.698│1.789│2.679.972│1.603│2.129│ 213 │├────┼──────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤│3 │JOASA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TENSI-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │UNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(0,1- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1 kV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inclu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │siv) │7.140.264│3.071.772│3.743│1.363│6.210│2.308│3.371.184│2.007│2.809│ 281 │└────┴──────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────┘---------- Notă *) Preţurile pentru energia electrica reactiva se aplică consumatorilor agenţi economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92, pentru toate tipurile de tarife şi nivelurile de tensiune.NOTĂ:Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.
   +  Anexa 1.3 TARIFELE ZI - NOAPTE E1 şi E2
  E1 Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbăta şi duminica (lei/kWh) E2 Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte (lei/kWh)
  Nr. crt Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor ZONA DE ZI 6,00-22,00 ZONA DE NOAPTE* 22,00 - 6,00 ZONADE ZI 6,00 - 22,00 ZONA DE NOAPTE 22,00- 6,00
  1 ÎNALTA TENSIUNE (110 kV şi peste) 2928 1240 2067 1213
  2 MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv) 2707 1366 2296 1355
  3 JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv) 3550 1800 3019 1769
  ---------- Notă *) Se aplica şi consumului înregistrat în perioada de vineri, ora 22,00, până luni, ora 6,00.NOTĂ:Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.
   +  Anexa 1.4 TARIFELEPENTRU CONSUMATORII CASNICI CARE CUPRIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ*Font 7*    Pentru contoare cu plata post consum              ┌───────────────┬───────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐              │Tariful CS - │Tariful│Tariful CA - │ Tariful CA2 - │ Tariful CA3 - │              │optional │CD - │optional de tip│optional de tip monom │optional de tip monom diferenţiat pe │              │de tip social │optio- │monom │diferenţiat │trei zone orare │              │ │nal de │ │ │ │              │ │tip │ │ │ │              │ │monom │ │ │ │              │ │fără a-│ │ │ │              │ │bona- │ │ │ │              │ │ment*1)│ │ │ │┌───┬─────────┼────────┬──────┼───────┼──────┬────────┼──────┬────────┬─────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│Nr.│ │Transa │Transa│Preţul │Abona-│Preţul │Abona-│Preţul │Preţul │Abonament│ Preţul │ Preţul │ Preţul ││crt│ │2 kWh/zi│peste │energi-│ment │energiei│ment │energiei│energiei │(lei/zi) │energiei │energiei │energiei ││ │ │(lei/kWh│2 kWh/│ei │(lei/ │(lei/ │(lei/ │în zona │în zona │ │ în zona │ în zona │ în zona ││ │Nivel │şi │zi │(lei/ │zi) │kWh) │zi) │de zi │de noapte│ │ de vârf │ normală │ de gol ││ │tensiune │abonat) │(lei/ │kWh) │ │ │ │(lei/ │(lei/ │ │(lei/kWh)│(lei/kWh)│(lei/kWh)││ │ │ │kWh şi│ │ │ │ │kWh) │kWh)2*) │ │ │ │ ││ │ │ │abonat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 1 │Joasa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(0-1 kV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv)│ 1.577 │6.780 │ 3.344 │ 1.227│ 2.479 │ 1.227│ 3.015 │ 1.956 │ 1.227 │ 4.959 │ 2.479 │ 1.956 │├───┼─────────┼────────┴──────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Medie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(1-110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │kV exclu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │siv) │ - │ 2.556 │ 1.227│ 1.961 │ 1.227│ 2.354 │ 1.545 │ 1.227 │ 3.921 │ 1.961 │ 1.545 │└───┴─────────┴───────────────┴───────┴──────┴────────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Pentru contoare cu preplata                              ┌────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐                              │Tariful CP - │Tariful CP2 - │Tariful CP3 - │                              │optional de tip │optional de tip monom │optional de tip monom diferenţiat pe │                              │monom │diferenţiat │trei zone orare │┌───┬─────────────────────────┼─────────┬──────┼─────────┬──────┬──────┼─────────┬────────┬────────┬─────────┤│Nr.│ │Abonament│Preţul│Abonament│Preţul│Preţul│Abonament│ Preţul │ Preţul │ Preţul ││crt│ Nivel tensiune │(lei/zi) │ener- │(lei/zi) │ener- │ener- │(lei/zi) │energiei│energiei│energiei ││ │ │ │giei │ │giei │giei │ │în zona │în zona │în zona ││ │ │ │(lei/ │ │în │în │ │de vârf │normală │de gol ││ │ │ │kWh) │ │zona │zona │ │(lei/ │(lei/ │(lei/kWh)││ │ │ │ │ │de zi │de │ │kWh) │kWh) │ ││ │ │ │ │ │(lei/ │noapte│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │kWh) │(lei/ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │kWh)*2│ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│ 1 │Joasa tensiune │ 1.157 │2.222 │ 1.157 │2.700 │1.753 │ 1.157 │ 4.444 │ 2.222 │ 1.753 ││ │(0-1 kV inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│ 2 │Medie tensiune │ 1.157 │1.755 │ 1.157 │2.107 │1.387 │ 1.157 │ 3.512 │ 1.755 │ 1.387 ││ │(1-110 kV exclusiv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘----------*1) Identic cu Tariful D pentru agenţii economici, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.*2) Preţul se aplică şi pentru perioada de vineri, ora 22,00 până luni la ora 6,00.  +  Anexa 1.5 TARIFUL DIFERENŢIATPE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33AP (NUMAI PENTRUAUTOPRODUCATORI CARE LIVREAZA ENERGIE ELECTRICA FILIALELOR DEDISTRIBUŢIE SI FURNIZARE)┌───┬──────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr.│Niveluri │ Durata de utilizare│Durata de utilizare │ Durata de utilizare││crt│de tensi- │ mica │ medie │ mare ││ │une egale ├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │cu cele │ Pentru energie │ Pentru energie │ Pentru energie ││ │din puncte│ (lei/kWh) │ (lei/kWh) │ (lei/kWh) ││ │le de ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤│ │delimitare│ Zona │ Zona│ Zona│ Zona│ Zona │ Zona │ Zona │ Zona │ Zona ││ │a instala-│ de │ nor- │ de │ de │ nor- │ de │ de │ nor- │ de ││ │tiilor │vârf │ mala │ gol │ vârf │ mala │ gol │ vârf │ mala │ gol │├───┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 1 │ÎNALTA │ 2647 │ 1318 │ 1038 │ 2090 │ 1041 │ 820 │ 1689 │ 841 │ 663 ││ │TENSIUNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(220 kV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 2 │ÎNALTA │ 2931 │ 1472 │ 1142 │ 2259 │ 1117 │ 888 │ 1840 │ 914 │ 723 ││ │TENSIUNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(110 kV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 3 │MEDIE │ 3249 │ 1624 │ 1282 │ 2411 │ 1193 │ 939 │ 2068 │ 1027 │ 812 ││ │TENSIUNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(1-110 kV │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ exclusiv)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 4 │JOASA │ 4284 │ 2136 │ 1679 │ 2962 │ 1474 │ 1157 │ 2669 │ 1335 │ 1043 ││ │TENSIUNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(0,1-1 kV │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘NOTĂ:Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.  +  Anexa 2.1 ZONELE ORAREUTILIZATE LA TARIFUL A33
  Luna Zona vârf Zona de gol Zona normală
  Ianuarie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica 8 - 10 - 17 - 22 - 0 - 6 22 - 17 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 17 - 22
  Februarie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica 8 - 10 - 17 - 22 - 0 - 6 22 - 17 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 17 - 22
  Martie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica 8 - 10 - 17 - 22 - 0 - 6 22 - 17 10 -17, 22 - 0, 6 - 8 17 - 22
  Aprilie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica - - 20 - 22 - 0 - 6 22 - 20 22 - 0, 6 - 20 20 - 22
  Mai
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica - - 20 - 22 - 0 - 6 22 - 20 22 - 0, 6 - 20 20 - 22
  Iunie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica - - - - 0 - 6 0 - 24 6 - 0 -
  Iulie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica - - - - 0 - 6 0 - 24 6 - 0 -
  August
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica - - 20 - 22 - 0 - 6 22 - 20 22 - 0, 6 - 20 20 - 22
  Septembrie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica - - 20 - 22 - 0 - 6 22 - 20 22 - 0, 6 - 20 20 - 22
  Octombrie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica 8 - 10 - 17 - 22 - 0 - 6 22 - 17 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 17 - 22
  Noiembrie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica 8 - 10 - 17 - 22 - 0 - 6 22 - 17 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 17 - 22
  Decembrie
  zile lucrătoare sâmbăta, duminica 8 - 10 - 17 - 22 - 0 - 6 22 - 17 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 17 - 22
   +  Anexa 2.2 ZONELE ORAREUTILIZATE LA TARIFELE A şi B
  Luna Zona vârf seara Zona rest ore
  Ianuarie 17-22 22-17
  Februarie 17-22 22-17
  Martie 17-22 22-17
  Aprilie 20-22 22-20
  Mai 20-22 22-20
  Iunie - 0-24
  Iulie - 0-24
  August 20-22 22-20
  Septembrie 20-22 22-20
  Octombrie 17-22 22-17
  Noiembrie 17-22 22-17
  Decembrie 17-22 22-17
   +  Anexa 2.3 ZONELE ORAREUTILIZATE PENTRU TARIFELE CA3 şi CP3
  SEZON Zona de vârf Zona de gol Zona normală
  VARA 08:00-9:00 00:00-08:00 21:00-00:00 vineri ora 21:00 până luni ora 08:00 09:00-21:00
  IARNA 08:00-10:00 19:00-22:00 00:00-08:00 22:00-00:00 vineri ora 22:00 până luni ora 08:00 10:00-19:00
      Sezonul de vara: 1 Aprilie - 30 Septembrie    Sezonul de iarna: 1 Octombrie - 31 Martie
  TARIFELE E1, CA2 SI CP2 TARIFUL E2
  Zona de zi Zona de noapte Zona de zi Zona de noapte
  6,00-22,00 22,00-6,00 şi de vineri de la ora 22:00 până luni ora 06:00 6,00-22,00 22,00-6,00
  -------