ORDIN nr. 525 din 11 august 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte unele reguli detaliate cu privire la controalele veterinare pentru animale ce sunt importate din tari terţe în România
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,vazand Referatul de aprobare nr. 155.562 din 31 iulie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara ce stabileşte unele reguli detaliate cu privire la controalele veterinare pentru animale ce sunt importate din tari terţe în România, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, prin decizii, va lua măsuri pentru implementarea graduala ca, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile acestuia să fie aplicabile.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abroga.  +  Articolul 6Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.p. Ministrul agriculturii, pădurilor,apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 11 august 2003.Nr. 525.  +  AnexăNORMA 11/08/2003