ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 august 2003pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 19 august 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"(2) Absolvenţii de liceu, cu diploma de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii 2 ani de studii distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, au dreptul de a se înscrie în învăţământul universitar fără susţinerea admiterii. De acelaşi drept beneficiază şi absolvenţii de liceu, cu diploma de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii 4 ani de studii premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale ori la concursurile sportive de nivel mondial sau olimpic."2. Alineatul (2) al articolului 158 va avea următorul cuprins:"(2) Situaţiile speciale privind formaţiunile de elevi sau de preşcolari din grupa mare, aflate sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, se aproba de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."3. Articolul 174 va avea următorul cuprins:"Art. 174. - (1) Pentru învăţământul de stat preşcolar şi învăţământul obligatoriu se asigura gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior ai căror părinţi sau sustinatori legali au venitul lunar, pe membru de familie, egal ori mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţara. (2) Pentru anul şcolar 2003-2004 manualele şcolare se asigura în mod gratuit pentru elevii din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi pentru cei din clasa a IX-a din învăţământul liceal şi din şcolile de arte şi meserii. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din celelalte clase ale învăţământului liceal şi profesional ai căror părinţi sau sustinatori legali au venitul lunar, pe membru de familie, egal ori mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţara."  +  Articolul IILegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o noua numerotare şi inlocuindu-se denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" cu denumirea "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 august 2003.Nr. 68.────────────────