ORDIN nr. 1.103 din 11 august 2003privind Procedura de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 18 august 2003    În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. IV pct. 8 şi ale art. XIII alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2003,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Direcţia generală de proceduri şi gestiune a colectării veniturilor bugetare, Direcţia generală a tehnologiei informatiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 august 2003.Nr. 1.103.  +  AnexăPROCEDURA 11/08/2003